ΕΛΤΟΝ: Αύξηση 11,81% σημείωσε ο τζίρος το 2017

Σε 126,9 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ στη χρήση του 2017 έναντι 113,5 εκατ. ευρώ το 2016 σημειώνοντας αύξηση 11,81%.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής διαμορφώθηκε στα 79,25 εκατ. ευρώ από 74,20 εκατ. ευρώ το 2016, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,81%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, παρά την συνεχιζόμενη αρνητική οικονομική συγκυρία και εντός του 2017, το μικτό περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε σε πολύ καλό επίπεδο παρουσιάζοντας αύξηση τόσο στην εταιρεία όσο και στον όμιλο ΕΛΤΟΝ καταγράφοντας ποσοστά 16,30% και 16,25% αντίστοιχα (το 2016 ήταν 16,03% στην εταιρεία και 15,88% στον όμιλο).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2017 σε 6,74 εκατ. ευρώ από 5,89 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 14,56%. Τα κέρδη της μητρικής προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2017 σε 4,37 εκατ. ευρώ από 3,94 εκατ. ευρώ το 2016, σημειώνοντας αύξηση 11,06%.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) της μητρικής στη χρήση του 2017 ανήλθαν σε 3,01 εκατ. ευρώ από 2,38 εκατ. ευρώ το 2016, σημειώνοντας αύξηση 26,45%. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) του ομίλου στη χρήση του 2017 ανήλθαν σε 4,60 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 27,42% έναντι των 3,61 εκατ. ευρώ που ήταν το 2016.

Τα καθαρά κέρδη (NIAT) μετά από φόρους της μητρικής στη χρήση του 2017 ανήλθαν σε 2,07 εκατ. ευρώ από 1,66 εκατ. ευρώ το 2016, σημειώνοντας αύξηση 25,01%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NIAT) του ομίλου στη χρήση του 2017 ανήλθαν σε 3,36 εκατ. ευρώ από 2,64 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 26,94%.


enikonomia.grΕγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα