ΓΕΚ-Τέρνα: Ενοποιεί τις παραχωρήσεις σε μία νέα εταιρεία

της Μαριάννας Τζάννε

Μια νέα θυγατρική στην οποία θα περάσουν όλες οι συμμετοχές στον τομέα των παραχωρήσεων ετοιμάζεται να συστήσει ο όμιλος της ΓΕΚ Τέρνα, εντάσσοντας κάτω από την ίδια ομπρέλα τους οδικούς άξονες, τις συμβάσεις στα απορρίμματα και μελλοντικά και το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Το μοντέλο αυτό, το οποίο προκρίνεται από την διοίκηση της εταιρείας και περιγράφεται στο ενημερωτικό της για την έκδοση του ομολογιακού δανείου των 120 εκατ. ευρώ, αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση του ομίλου με έσοδα που προέρχονται από διαφορετικούς τομείς και αντιμετωπίζουν την στασιμότητα που παρατηρείται στον τομέα των κατασκευών.

Με την σύναψη και νέων συμβάσεων (π.χ ΣΔΙΤ Ηπείρου, Πελοποννήσου και Καστέλι) ο όμιλος συνεχίζει να εφαρμόζει την στρατηγική πολιτική που ακολούθησε και τα προηγούμενα χρόνια, αποκτώντας δραστηριότητες στις ΑΠΕ, τις θερμικές μονάδες και τα έργα παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων. Επιπλέον, η επιλογή της ενοποίησης των παραχωρήσεων προβλέπεται να βελτιώσει και τις δυνατότητες χρηματοδότησης του ομίλου.

Σήμερα, μετά και την απόκτηση μεγαλύτερων μεριδίων από τους Ισπανούς εταίρους της, η ΓΕΚ-Τέρνα ελέγχει το 78,6% της “Νέας Οδού” που εκμεταλλεύεται το Αντίρριο -Γιάννενα και το Μεταμόρφωση -Σκάρφεια, το 66,6% της “Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας” (Ξυνιάδα -Τρίκαλα) και το 17% της “Ολυμπίας Οδού” (Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα).

Συμμετέχει επίσης σε δύο διαγωνισμούς για την παραχώρηση της Εγνατίας σε συνεργασία με την Γαλλική Egis Project και στην υποθαλάσσια ζεύξη Σαλαμίνας -Περάματος. Το αεροδρόμιο στο Καστέλι είναι από τα μεγαλύτερα έργα παραχώρησης που η εταιρεία έχει αναδειχτεί προσωρινός ανάδοχος σε συνεργασία με την Ινδική GMR. Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό της, ο εκτιμώμενος χρόνος υπογραφής της σύμβασης για το αεροδρόμιο είναι μεταξύ Ιουνίου έως Σεπτεμβρίου του 2018. Για το έργο εκτός από την ανακήρυξη του οριστικού αναδόχου, εκκρεμεί η έγκριση του σχεδίου της σύμβασης και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στην εταιρεία παραχώρησης το δημόσιο θα συμμετέχει με ποσοστό 45,9% και οι ιδιώτες επενδυτές με 32,46%.

Πού θα πάνε τα έσοδα του ομολογιακού

Σύμφωνα με το ενημερωτικό της ΓΕΚ-Τέρνα, ποσό 64,6 εκ. ευρώ από την έκδοση του ομολογιακού δανείου, θα διατεθεί εντός δύο μηνών από την είσπραξη των νέων κεφαλαίων για τη μερική προπληρωμή του από 1.12.2017 τραπεζικού ομολογιακού δανείου κεφαλαίου ύψους 193,9 εκατ. ευρώ. Από το υπόλοιπο ποσό, το μισό θα χρησιμοποιηθεί εντός τριετίας για την άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε έργα που πραγματοποιούνται μέσω συμβάσεων ΣΔΙΤ ή συμβάσεων παραχώρησης και για τη συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της “ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΕ”, στην οποία η εταιρεία συμμετέχει άμεσα με ποσοστό άμεσα με 51% και έμμεσα με 48,9%. Το υπόλοιπο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για κεφάλαιο κίνησης, συμπεριλαμβανομένης και της μείωσης τραπεζικού δανεισμού.

Ο όμιλος εμφανίζει ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων, ύψους 1,8 δισ. ευρώ στον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ εκκρεμεί η υπογραφή νέων συμβάσεων που ξεπερνούν τα 1,3 δισ. ευρώ.newmoney.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα