Ανοικτή εκδήλωση για την Ευρωμεσογειακή πρωτοβουλία PRIMA

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας διοργανώνει ανοικτή εκδήλωση για την Ευρωμεσογειακή πρωτοβουλία PRIMA “Partnership for Research & Innovation in the Mediterranean Area” στους τομείς των Υδάτων και των Αγροδιατροφικών συστημάτων.

Κεντρικός ομιλητής ο Επίτροπος Έρευνας και Καινοτομίας της Ε.Ε, κ. Carlos MOEDAS.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ε. Ένωση (Ορίζοντας 2020) και εθνικούς πόρους και απευθύνεται στις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στα ΑΕΙ, στα ερευνητικά κέντρα, και λοιπούς φορείς.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 48 (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας). 

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εκδήλωση (πρόγραμμα κλπ) θα ανακοινωθούν στο προσεχές διάστημα στον ιστότοπο της ΓΓΕΤ.

Σχετικά Αρχεία


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα