Έρευνα Facebook: Η χρήση διαδικτυακών εργαλείων στο διεθνές εμπόριο αυξάνει τα έσοδα

Νέα έρευνα του Facebook αναφέρει πως τα διαδικτυακά εργαλεία επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να διεξάγουν διεθνείς συναλλαγές αυξάνοντας τα έσοδά τους. 

Η δυνατότητα των επιχειρήσεων να πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές στο εξωτερικό ενισχύει την εμπιστοσύνη που αισθάνονται, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της Έρευνας για το Μέλλον των Επιχειρήσεων/της Επιχειρηματικότητας, μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το Facebook, τον Ο.Ο.Σ.Α και την Παγκόσμια Τράπεζα. Η νέα έκδοση της έκθεσης Future of Business (Ιούλιος 2017)* επικεντρώνεται στο πώς τα διαδικτυακά εργαλεία παίζουν ρόλο στην ικανότητα των ΜμΕ να διεξάγουν διεθνείς εμπορικές συναλλαγές και κατά συνέπεια να αναπτυχθούν.

Στην Ελλάδα το 40% των επιχειρήσεων που εμπορεύονται διεθνώς δηλώνουν ευχαρίστηση από την τρέχουσα επιχειρηματική τους κατάσταση, ενώ μόνο το 26% των επιχειρήσεων που δεν εμπορεύονται αναφέρουν το ίδιο. Η διαφορά αυτή μειώνεται όταν πρόκειται για τις μελλοντικές προοπτικές, αν και το 43% των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν διεθνείς εμπορικές συναλλαγές σε σύγκριση με το 32% των επιχειρήσεων που δεν πραγματοποιούν είναι αισιόδοξοι για τις μελλοντικές επιχειρηματικές τους προοπτικές. Η αυτοπεποίθηση των επιχειρήσεων έχει επίσης αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης: 19% των επιχειρήσεων που εμπορεύονται διεθνώς έναντι 9% των επιχειρήσεων που δεν εμπορεύονται δήλωσαν ότι έχουν δημιουργήσει θέσεις εργασίας τους τελευταίους 6 μήνες και σχεδιάζουν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας τους επόμενους 6 μήνες (27% έναντι 12%). Σε παγκόσμιο επίπεδο, η διαφορά μεταξύ επιχειρήσεων με διεθνείς συναλλαγές και μη, είναι σχετικά χαμηλότερη. Οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές με το εξωτερικό αισθάνονται κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τις επιχειρήσεις τους και έχουν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερες πιθανότητες να έχουν προβεί σε νέες προσλήψεις τους τελευταίους έξι μήνες, απ’ ότι οι επιχειρήσεις που δεν εμπορεύονται στο εξωτερικό.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, για τιςν εξαγωγές των ελληνικών ΜμΕ, το εμπόριο αποτελεί τον πυρήνα των επιχειρηματικών μοντέλων και της επιτυχίας τους. 2 στις 10 από αυτές ανέφεραν ότι περισσότερο από το 25% των εσόδων τους προέρχεται από το διεθνές εμπόριο. Οι διεθνείς πωλήσεις εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα διαδικτυακά εργαλεία, όπως τα ηλεκτρονικά καταστήματα, τις online πληρωμές, τη συμμόρφωση στο διαδίκτυο, το customer care κλπ. Τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα σχεδόν οι μισές (45% και 39% αντίστοιχα) των ΜμΕ που εξάγουν δήλωσαν ότι περισσότερο από το 75% των διεθνών πωλήσεων εξαρτώνται από τα διαδικτυακά εργαλεία.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις επωφελούνται από τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων σημαντικά: το 50% των Ελλήνων εξαγωγέων που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά εργαλεία για την πώληση διεθνώς ανέφεραν αυξημένα έσοδα, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο το 58% των ΜμΕ δήλωσαν το ίδιο.

Παρά τους ελκυστικούς αυτούς αριθμούς κι ενώ το διεθνές εμπόριο αποτελεί πρόκληση για τις ΜμΕ, μόνο μία μειοψηφία των επιχειρήσεων αυτών εμπορεύεται διεθνώς. Επιπλέον, στην Ελλάδα σχεδόν τα δύο τρίτα των εξαγωγέων (64%) αναγνώρισαν την «πώληση σε ξένες χώρες» ως πρόκληση, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο το 48% των ΜμΕ που εξάγουν αισθάνονται το ίδιο.

Οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ)που πραγματοποιούν διεθνείς εμπορικές συναλλαγές είναι πιο αισιόδοξες και έχουν περισσότερες πιθανότητες να αυξήσουν τις θέσεις εργασίας τους: το 40% των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές με το εξωτερικό σε σύγκριση με το 26% των επιχειρήσεων που δεν πραγματοποιούν, δηλώνουν ευχαρίστηση από την τρέχουσα επιχειρηματική τους κατάσταση. Το 43% των επιχειρήσεων που εμπορεύονται στο εξωτερικό σε σύγκριση με το 32% των επιχειρήσεων που δεν εμπορεύονται εκφράζουν αισιοδοξία για τις μελλοντικές επιχειρηματικές τους προοπτικές. Περισσότερες επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διεθνείς εμπορικές συναλλαγές από όσες που δεν πραγματοποιούν (19% έναντι 9%) δήλωσαν ότι έχουν δημιουργήσει θέσεις εργασίας τους τελευταίους 6 μήνες και σχεδιάζουν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας στους επόμενους 6 μήνες (27% έναντι 12%).

Στον τομέα των εξαγωγών των ελληνικών ΜμΕ, το εμπόριο αποτελεί τον πυρήνα των επιχειρηματικών μοντέλων και της επιτυχίας τους: Μεταξύ των ΜμΕ που προχωρούν σε εξαγωγές, 2 στις 10 (24%) αναφέρουν ότι > 25% των εσόδων προέρχονται από το διεθνές εμπόριο.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εξάγουν βασίζονται σε διαδικτυακά εργαλεία για διεθνείς εμπορικές συναλλαγές: Πάνω από το ένα τρίτο των ελληνικών ΜμΕ που εξάγουν (39%) αναφέρουν ότι περισσότερο από το 75% των διεθνών πωλήσεών τους βασίζονται στην αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων.

Οι ελληνικές ΜμΕ αποδίδουν την ανάπτυξη - σε έσοδα, πόρους, και εργαζομένους - στη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων κατά τις συναλλαγές με το εξωτερικό: το 50% των εξαγωγέων συμφωνούν ότι η χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων για την πώληση στο εξωτερικό έχει αυξήσει τα έσοδά τους.

Ωστόσο, το διεθνές εμπόριο αποτελεί πρόκληση για τις ΜμΕ και μόνο μια μειοψηφία των ΜμΕ εμπορεύεται διεθνώς (22%). Επιπλέον, σχεδόν τα δύο τρίτα των εξαγωγέων (64%) αναγνώρισαν ως πρόκληση την «πώληση σε ξένες χώρες».


businessnews.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα