Πιλοτικό πρόγραμμα αγοράς... μισού σπιτιού

Οι αρμόδιοι φορείς για τη στέγαση στη Κίνα ενέκριναν ένα πιλοτικό σχέδιο κοινής ιδιοκτησίας στο Πεκίνο και τη Σανγκάη, στο πλαίσιο των κυβερνητικών προσπαθειών για τη σταθεροποίηση της αγοράς ακινήτων.

Το σχέδιο στοχεύει στην παροχή οικονομικά προσιτής στέγης σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αγορά κατοικίας και στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων σε ό,τι αφορά την προσφορά στον τομέα της στέγασης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης.

Το σχέδιο, αναφέρεται στην ανακοίνωση, πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την άποψη της κυβέρνησης ότι «τα σπίτια χτίζονται για να ζουν οι άνθρωποι και όχι για να είναι αντικείμενο κερδοσκοπίας». Σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιεύεται από τις τοπικές αρχές του Πεκίνου, ιδιώτες αγοραστές θα μπορούν να αγοράζουν σπίτια με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας να ανήκουν στην κυβέρνηση και τους πωλητές.

Η κυβέρνηση προσφέρει στήριξη σε τομείς όπως οι τιμές πώλησης γης κατέχοντας ένα μερίδιο των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, και οι αγοραστές πρέπει να πληρώσουν ένα μερίδιο της τιμής ανάλογα με το ποσοστό τους στα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Οι αγοραστές θα απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα στην καταγραφή των νοικοκυριών και στην σχολική εκπαίδευση, όπως και άλλοι ιδιοκτήτες κατοικιών.

Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει όμως και αρκετούς περιορισμούς μεταξύ των οποίων: οι αγοραστές και οι οικογένειές τους δεν μπορούν να είναι ήδη ιδιοκτήτες, οι ανύπαντροι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 χρόνων, ενώ μια οικογένεια έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση μόνο για ένα σπίτι.

Τα επόμενα πέντε χρόνια προβλέπεται να διατεθούν συνολικά 250.000 τέτοια σπίτια στο Πεκίνο ενώ στη Σανγκάη μέχρι το τέλος του 2016 είχαν ήδη διατεθεί περίπου 89.000 σπίτια. Το πρόγραμμα αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλες πόλεις.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι αυξανόμενες τιμές των ακινήτων πίεζαν πολύ κόσμο, καθιστώντας το οικονομικό κόστος των κατοικιών ένα αυξανόμενο πρόβλημα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.ered.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα