Νέες ημερομηνίες για τις αιτήσεις χρηματοδότησης της δράσης "Υδατοκαλλιέργειες- Βιομηχανικά Υλικά"

Μετατέθηκε η ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τις "Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά Υλικά» -«Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό»", στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης, η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων(www.ependyseis.gr/mis)ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2017 και ώρα 16:00 με καταληκτική ημερομηνία την 15η Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 16:00.

Υπενθυμίζεται ότι η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ήταν η 19η Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 16:00 με καταληκτική ημερομηνία την 20 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 16:00.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 30.000.000 ευρώ. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 24.250.000 ευρώ και η διαφορά μεταξύ του συνολικού προϋπολογισμού και της δημοσίας δαπάνης ορίζεται ως η ιδιωτική συμμετοχή, η οποία θα καλυφθεί από τους δικαιούχους.


Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα