Παράταση για την υποβολή των δικαιολογητικών στη δράση "Αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων"

Παράταση δόθηκε στην προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για την ένταξη στη δράση "Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές".

Συγκεκριμένα η οριστική ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου με τα δικαιολογητικά είναι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου και όσοι δεν ανταποκριθούν μέχρι τότε, θα υπάρχει απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου. 

Για όσα επιχειρηματικά σχέδια θεμελιώνεται δικαίωμα υπαγωγής τους στη δράση, θα εκδίδεται άμεσα η σχετική απόφαση ένταξής τους, ενώ όσοι υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πριν από τις 29 Σεπτέμβρη, θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα και κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Αξιολόγησης.Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα