9ο OTS Forum στην Κατερίνη 16-18 Οκτωβρίου

Από 16 έως 18 Νοεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί στην Παραλία Κατερίνης το OTS Forum, ένα τριήμερο Συνέδριο με επίκεντρο τη Δημόσια Διοίκηση. Σκοπός του, είναι η ανάδειξη των καλών πρακτικών, η μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειριών, η ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών. 

Με πληθώρα εισηγήσεων και workshops θα καλυφθούν τρεις βασικοί άξονες θεματολογίας: Νομοθεσία/Θεσμικό Πλαίσιο, Καλές Πρακτικές, Θέματα Οργάνωσης. 

Το OTS Forum αποτελεί την κορύφωση των εκπαιδευτικών δράσεων της Εταιρείας μας και αναμένεται να παραβρεθεί μεγάλος αριθμός Στελεχών της Δημοσίας Διοίκησης.


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα