ΣΕΠΕ: Το 65% των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα κάνει προσλήψεις

Το 65% των εταιρειών Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα αναμένεται ότι θα αυξήσει το εργατικό του δυναμικό το 2017, αποτελώντας την ατμομηχανή στην ενίσχυση των προσλήψεων. Μάλιστα, το ποσοστό πρόθεσης προσλήψεων (65%) αποδίδει στον κλάδο της Υψηλής Τεχνολογίας ρόλο πρωταγωνιστή στη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ελλάδα το 2017.

Οπως ανακοίνωσε ο ΣΕΠΕ τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας αμοιβών και παροχών στην ελληνική αγορά για το 2017, που δημοσιοποίησε η MERCER και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Better Future, δείχνουν, συνολικά, μια κινητικότητα στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα το 2017. Σύμφωνα με την έρευνα, το 35% των εταιρειών δηλώνει ότι θα προχωρήσει σε αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού μέσα στο 2017. Πιο συγκεκριμένα, το 35% των 168 κορυφαίων εταιρειών στην Ελλάδα δηλώνει ότι θα προχωρήσει σε αύξηση του ανθρώπινου τους δυναμικού μέσα στο 2017, το 55% ότι θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα και ένα 10% ότι θα προχωρήσει σε μειώσεις.

Η εικόνα παραμένει θετική και για τις προβλέψεις του 2018, όπου το 26% των εταιρειών δηλώνει ότι θα αυξήσει το εργατικό του δυναμικό, ενώ το 66% ότι θα παραμείνει στα ίδια ποσοστά.


Αμοιβές στελεχών

Στο μεταξύ, με βάση τα Αποτελέσματα της έρευνας Αποδοχών της Ελλάδας για το 2017, το 62% των 168 κορυφαίων εταιρειών στην Ελλάδα προχώρησε σε αύξηση μισθού κατά 1,7%. Συνολικά οι μεγάλες εταιρείες στρέφονται σε συγκρατημένες αυξήσεις βασικών μισθών, δίνοντας την ίδια στιγμή μεγαλύτερη έμφαση στα μακροπρόθεσμα πλάνα bonus για τα στελέχη διοίκησης, καθώς παρατηρείται μια αύξηση 9% αντίστοιχα στο ποσοστό του μακροπρόθεσμου bonus συναρτήσει του συνολικού πακέτου αποδοχών.

Η ίδια έρευνα αποκαλύπτει κάποια ενδιαφέροντα ευρήματα για τις παροχές των κορυφαίων εταιρειών της ελληνικής αγοράς προς τα στελέχη τους. Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Αποδοχών της Mercer για το 2017, το ποσοστό των παροχών σε είδος κυμαίνεται από το 6% του συνολικού πακέτου αποδοχών, στα χαμηλότερα επίπεδα του προσωπικού, και φτάνει έως το 14%, στα διοικητικά στελέχη.

Επίσης, το 15% των εταιρειών προτίθεται να καλύψει την επιπλέον φορολόγηση που προκύπτει στα στελέχη διοίκησης, ενώ πολλές εταιρείες έχουν ήδη προχωρήσει σε αναμόρφωση της πολιτικής των εταιρικών αυτοκινήτων, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία επιλογών στους δικαιούχους (αυτοκίνητο χαμηλότερου κυβισμού, επίδομα αυτοκινήτου και επέκταση χρόνου μίσθωσης).

Τέλος, καθώς η φορολόγηση έχει επιβαρύνει το σύνολο των παροχών, πολλές μεγάλες εταιρείες εξετάζουν τη λογική των Ευέλικτων Πακέτων Παροχών, όπου ο εργαζόμενος θα είναι σε θέση να διαμορφώνει ο ίδιος τη σύνθεση του πακέτου παροχών του σύμφωνα με τις ανάγκες του.tovima.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα