Σκλαβενίτης: Ενίσχυση πωλήσεων και κερδών το 2016

Μια ιδιαίτερη θετική χρονιά ήταν το 2016 για την εταιρία Σκλαβενίτης που σημείωσε αύξηση 32% στα κέρδη μετά φόρων που ανήλθαν στα 33,80 εκατ. ευρώ. Ο Σκλαβενίτης μετά την εξαγορά των καταστημάτων του Μαρινόπουλου, προχωρά δυναμικά το πλάνο ανάπτυξής του με παρουσία σε όλη την Ελλάδα. 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Σκλαβενίτη ανήλθε στα 1,872 δισ. από 1,745 δισ. ευρώ το 2015 παρουσιάζοντας αύξηση 7,28%.

Τα κέρδη μετά φόρων για την χρήση 2016 ανήλθαν στα 33,8 εκατ. ευρώ (+31,86% σε σχέση με το 2015) και τα ΕBITDA σε 94,88 εκατ. ευρώ (+12,44% σε σχέση με το 2015).

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2016 περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, εκτός της Μητρικής, και οι Θυγατρικές "ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ Α.Ε.Ε." (70% - πρώην ΙΝΩ Α.Ε.), η "ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε." (60%) καθώς και η ιδρυθείσα στη χρήση 2016 "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε." (100%).

Την 31.12.2016 το απασχολούμενο προσωπικό του Ομίλου ανέρχονταν σε 11.454 εργαζομένους αυξημένο κατά 3,6% έναντι του 2015.

Η εταιρία

Σε επίπεδο εταιρείας οι πωλήσεις το 2016 ανήλθαν στα 1,398 δισ. ευρώ από 1,305 δισ. ευρώ το 2015 καταγράφοντας αύξηση 7,17%.

Τα κέρδη μετά φόρων για την χρήση 2016 ανήλθαν στα 26,99 εκατ. ευρώ (+39,51% σε σχέση με το 2015) και τα ΕBITDA σε 77,85 εκατ. ευρώ (+18,59% σε σχέση με το 2015). Την 31.12.2016 το απασχολούμενο προσωπικό της Εταιρείας ανερχόταν σε 9.052 εργαζομένους αυξημένο κατά 1,73%.businessnews.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα