Επενδύσεις 1,7 δισ. ευρώ έως το 2019 στον εξορυκτικό κλάδο

Επενδύσεις 1,7 δισ. ευρώ σε υποδομές και ενεργητικό στον εξορυκτικό κλάδο προγραμματίζουν τα μέλη του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων μέχρι το 2019. 

Οπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος του συνδέσμου Αθ. Κεφαλάς, η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία μπορεί να φτάσει ακόμα και σε διπλασιασμό της συμμετοχής της στο ΑΕΠ, εάν ξεπεραστούν οι σημερινές αγκυλώσεις. 

Ομως, ούτε η δυναμική της, ούτε τα οικονομικά περιθώριά της, ούτε η υπομονή των επενδυτών της είναι απεριόριστα, είπε στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΣΜΕ, επισημαίνοντας ότι η μετατροπή των ορυκτών πόρων σε πλούτο έχει μεγάλο ρίσκο επένδυσης και μικρή αποδοτικότητα, απαιτεί κεφάλαια, εργατικό δυναμικό και επιχειρηματικότητα, καθώς και σταθερό επενδυτικό κλίμα, αποτελεσματική χωροταξία και κανόνες αδειοδότησης, σταθερό και φιλικό προς τους επενδυτές φορολογικό καθεστώς, ασφάλεια δικαίου και καλές εργασιακές σχέσεις. 

Στην περίοδο της μακροχρόνιας κρίσης της ελληνικής οικονομίας, η εξορυκτική βιομηχανία διατήρησε το παραγωγικό της δυναμικό, αντιπροσωπεύει το 3,4% του ΑΕΠ και συνέχισε να υποστηρίζει τις εξαγωγές της χώρας, καθώς επίσης και να αποτελεί βάση εφοδιασμού και της εγχώριας μεταποιητικής βιομηχανίας. 

Οι επιχειρήσεις του κλάδου συνέχισαν να επενδύουν, παρόλο που οι δείκτες αποδοτικότητας βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος και το 50% απ’ αυτές δεν παρουσίασε κερδοφορία.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην έκτη θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης, βάσει της αξίας της εξόρυξης στη βιομηχανία, και στην τέταρτη θέση, βάσει της συμμετοχής της εξορυκτικής βιομηχανίας στην απασχόληση, ενώ για την ελληνική βιομηχανία η εξορυκτική δραστηριότητα είναι στην όγδοη θέση στην κατάταξη, βάσει προστιθέμενης αξίας, και στην έκτη θέση στην κατάταξη, βάσει συνεισφοράς στην απασχόληση. 

Προσφέρει 115.00 θέσεις εργασίας στη συντριπτική τους πλειονότητα πλήρους απασχόλησης και ασφάλισης και χωρίς να έχουν θιγεί ουσιαστικά από τα μέτρα εσωτερικής υποτίμησης οι μισθοί των εργαζομένων, στηρίζοντας κατά κύριο λόγο την περιφερειακή ανάπτυξη.Πηγή: Καθημερινή


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα