Σε πλειστηριασμό τα ακίνητα της βιομηχανίας Spider

Στο σφυρί βγαίνουν ξανά τα περιουσιακά στοιχεία και τα ακίνητα της γνωστής μεταλλοβιομηχανίας Spider Ν. Πέτσιος & Υιοί Α.Ε. που από τα τέλη του 2015 έχει ουσιαστικά παύσει να λειτουργεί, χωρίς όμως να μέχρι σήμερα να υπάρχει δικαστική απόφαση για την εξυγίανσή ή την πτώχευσή της.

Η εταιρεία υπέβαλλε το Δεκέμβριο του 2015 αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξυγίανσης και λήψης προληπτικών μέτρων, στο πλαίσιο του άρθρου 99. Αν και η δικάσιμος είχε οριστεί δύο μήνες αργότερα, δεν ελήφθη απόφαση. Στο διάστημα που ακολούθησε υπήρξαν πολιτικές εξαγγελίες και προσπάθειες φορέων της περιοχής αλλά και του υπουργείου Εργασίας για την επαναλειτουργία της βιομηχανίας. Η ιδιοκτησία εμφανίστηκε σε αδυναμία να αναλάβει εκ νέου τη λειτουργία της εταιρείας, οι πιστώτριες τράπεζες ζήτησαν σαφές master plan το οποίο όμως δεν επικαιροποιείται, καθότι ούτε επενδυτής, ούτε κεφάλαια φαίνεται να υπάρχουν για το restart, οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι επί διετία και σε επίσχεση εργασίας, με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα να μην υπάρχει υπάρξει ουσιαστική πρόοδος.

Αποτέλεσμα είναι να προχωρούν εκ νέου οι πλειστηριασμοί για τα ακίνητα και το ενεργητικό της ηπειρώτικης βιομηχανίας. Στις 13 Σεπτεμβρίου έχει οριστεί να διεξαχθεί στο Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων ο πλειστηριασμός για το ακίνητο, τη μονάδα παραγωγής μεταλλικών
capital.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα