Υψηλές πτήσεις για τον Γλάρο της Σκλαβενίτης

Σε "άσο" για την οικογένεια Σκλαβενίτη αναδείχθηκε για μια ακόμη χρονιά η χαρτοβιομηχανία Γλάρος. Η εταιρεία, η οποία εκτός από προϊόντα χάρτου δραστηριοποιείται και στις κατηγορίες ζύμης, αρτοποιίας και κρέατος, κατάφερε να ενισχύσει σημαντικά τα οικονομικά της μεγέθη σε σχέση με το 2015, κάτι που είχε θετικό αντίκτυπο και στον αριθμό του απασχολούμενου προσωπικού, που αυξήθηκε κατά 61,57%, από 216 άτομα που ήταν το 2015 σε 349 το 2016.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πωλήσεις της πέρυσι αυξήθηκαν κατά 19,6% στα 43,293 εκατ. ευρώ από 36,195 εκατ. ευρώ το 2015 και τα καθαρά της κέρδη άγγιξαν τα 9,373 εκατ. ευρώ καταγράφοντας ποσοστιαία άνοδο της τάξεως του 12,66%.

Ειδικότερα, από τη βιομηχανική δραστηριότητα πώλησης προϊόντων χάρτου ο όμιλος Γλάρος εμφάνισε πωλήσεις 24,766 εκατ. ευρώ και από την εμπορική 2,157 εκατ. ευρώ.

Από τις πωλήσεις προϊόντων ζύμης οι πωλήσεις κινήθηκαν στα επίπεδα του 2015 ήτοι στα 10,2 εκατ. ευρώ, από τις πωλήσεις προϊόντων κρέατος 2,642 εκατ. ευρώ, ενώ από την παροχή υπηρεσιών εστιατορίου οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 2,6 εκατ. ευρώ όταν το 2015 ήταν 834.466 ευρώ.

Σημειώνεται πως στην ενοποίηση εκτός της μητρικής εταιρείας, με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης έχουν περιληφθεί οι θυγατρικές εταιρείες BAKER MASTER ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Προϊόντων Ζύμης Α.Β.Ε.Ε. (ποσοστό συμμετοχής 90%), ANIKA Εταιρεία Γενικών Επενδύσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών (ποσοστό συμμετοχή 90,51%), BONORA ΙΚΕ (ποσοστό συμμετοχής 70%), MEAT HOUSE (ποσοστό συμμετοχής 100%).

Επίσης με τη μέθοδο της καθαρής θέσης έχουν ενοποιηθεί η Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. (ποσοστό που κατέχεται από άλλες θυγατρικές 14,06%) και GENFROCO Εμπορία Αλιευμάτων (ποσοστό που κατέχεται από την μητρική 40%).

Σε ό,τι αφορά τα κέρδη το διοικητικό συμβούλιο της μητρικής αποφάσισε να εισηγηθεί στη γενική συνέλευση τη διανομή μερίσματος ποσού 2 εκατ. ευρώ καθώς και αμοιβές για τα μέλη του δ.σ. ποσού 1,75 εκατ. ευρώ.

Το 2016 διανεμήθηκαν στους μετόχους της μητρικής μερίσματα ποσού 2 εκατ. ευρώ καθώς και αμοιβές για τα μέλη του δ.σ ποσού 205.000 ευρώ.capital.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα