«Φρένο» στη λειτουργία του κτηματολογίου από το ΣτΕ

Το προσωρινό «πάγωμα» του κτηματολογίου στις περιοχές Αγίου Στεφάνου, Διονύσου, Ροδόπολης και Σταμάτας πέτυχε ο Δήμος Διονύσου Αττικής. 

Ο δήμος προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας υποστηρίζοντας ότι το κτηματολόγιο στην περιοχή δεν πρέπει να λειτουργήσει, καθώς δεν έχουν κυρωθεί οι δασικοί χάρτες και επομένως πλήττεται η ασφάλεια των συναλλαγών. 

Το θέμα αυτό έχει –ευρύτερα– ήδη τεθεί μέσα από αποφάσεις του ΣτΕ, το οποίο ζήτησε από το Δημόσιο να λάβει μέτρα ώστε οι δασικού χαρακτήρα εκτάσεις τις οποίες έχουν «δηλώσει» τρίτοι στο κτηματολόγιο να μην αποσυνδεθούν από τη δημόσια κτήση.

Η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης και η έναρξη λειτουργίας του κτηματολογίου στις τέσσερις περιοχές (που συμπεριλαμβάνονται σήμερα στα όρια του Δήμου Διονύσου) υπεγράφη από τη γενική γραμματέα Αστικού Σχεδιασμού Ειρήνη Κλαμπατσέα στις 31 Ιουλίου. Σύμφωνα με την απόφαση, στις 11 Αυγούστου στις περιοχές αυτές το υποθηκοφυλακείο θα αποτελούσε παρελθόν και θα ξεκινούσε τη λειτουργία του κτηματολογικό γραφείο. 

Ομως ο Δήμος Διονύσου προσέφυγε στο ΣτΕ καταθέτοντας αίτηση αναστολής της απόφασης, ζητώντας παράλληλα να εμποδιστεί με προσωρινή διαταγή η λειτουργία του κτηματολογικού γραφείου. Το ΣτΕ έκανε δεκτό το αίτημα και έτσι η μετάβαση από το ένα σύστημα στο άλλο «πάγωσε» μέχρι να εξεταστεί η αίτηση αναστολής (μερικούς μήνες).

Το ερώτημα, βέβαια, είναι γιατί ο Δήμος Διονύσου θέλει να εμποδίσει τη λειτουργία του κτηματολογίου. Σύμφωνα με τα επιχειρήματα που θέτει στην αίτηση αναστολής, η μη προηγούμενη ολοκλήρωση των δασικών χαρτών στην περιοχή καθιστά νομικά επισφαλείς τις εγγραφές στο κτηματολόγιο, καθώς «τα στοιχεία των κυρωμένων δασικών χαρτών δεν έχουν αποτυπωθεί στις αρχικές κτηματολογικές εγγραφές», με αποτέλεσμα το εθνικό κτηματολόγιο να είναι «ανασφαλές και όλως αναξιόπιστο».

Μάλιστα ο δήμος κατηγορεί ευθέως την ΕΚΧΑ για την ποιότητα της κτηματογράφησης που έγινε στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι «οι αρχικές κτηματολογικές εγγραφές έχουν καταγραφεί στο σύστημα με πλημμελώς ελεγχθείσες και διασταυρωθείσες δηλώσεις, ιδίως ως προς τους επικαλούμενους ως τίτλο κτήσης την έκτακτη χρησικτησία». Η «Κ» επικοινώνησε με την ΕΚΧΑ, η οποία δεν θέλησε να τοποθετηθεί επί των καταγγελλομένων.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, πάντως, έχει τα τελευταία δύο χρόνια τοποθετηθεί με αποφάσεις του υπέρ της παράλληλης κτηματογράφησης και εκπόνησης των δασικών χαρτών.

Αφορμή, η προσφυγή τριών φορέων (Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ΓΕΩΤΕΕ και Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων) κατά των υπουργών Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς στη δεύτερη και τρίτη γενιά κτηματογράφησης δεν υπήρξε μέριμνα για τους δασικούς χάρτες (όπως είχε γίνει λ.χ. στα προηγούμενα προγράμματα). 

Τον Μάρτιο του 2016, με τέσσερις αποφάσεις (805-808/2016), το Ε΄ Τμήμα σημείωσε ότι «η παράλειψη της διοίκησης να ολοκληρώσει τη διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών καθιστά την περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης νομικά πλημμελή» και έδωσε προθεσμία στο Δημόσιο για να παρέχει διευκρινίσεις στο δικαστήριο. 

Κατόπιν τον Μάιο του 2017 το ΣτΕ έδωσε δεύτερη αναβολή στο θέμα (απόφαση 1203/2017), επισημαίνοντας η ολοκλήρωση του κτηματολογίου χωρίς προηγούμενη κύρωση των δασικών χαρτών ενέχει σοβαρούς κινδύνους. 

Το ΣτΕ ζήτησε από την πολιτεία να λάβει μέτρα ώστε οι δασικές εκτάσεις που έχουν «δηλώσει» τρίτοι στο κτηματολόγιο να μην αποσυνδεθούν από τη δημόσια κτήση. Ωστόσο (μέχρι στιγμής) δεν ακύρωσε τη συνέχιση της κτηματογράφησης στις περιοχές αυτές, ούτε ζήτησε να ανασταλεί η λειτουργία του κτηματολογίου μέχρι την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών.kathimerini.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα