Νέα πιστοποίηση της Eurocert για τον κλάδο της ναυτιλίας

Η EUROCERT ΑΕ, διαθέτει πλέον τη σχετική διαπίστευση από το ΕΣΥΔ για την επαλήθευση των σχεδίων παρακολούθησης των υπόχρεων ναυτιλιακών εταιρειών αναφορικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου των πλοίων τους. Η επαλήθευση για το MRV (Monitoring, Reporting & Verification) απορρέει από τον κανονισμό της ΕΕ 2015/757 που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2015 και καθορίζει τις απαιτήσεις για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου που προέρχονται από τις θαλάσσιες μεταφορές. 

Η EUROCERT υπήρξε από τους πρώτους φορείς επαλήθευσης στην Ελλάδα και διαθέτει μακρά εμπειρία στην επαλήθευση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου αρχικά στη βιομηχανία, σύμφωνα με το Σύστημα Εμπορίας Ρύπων EU-ETS και την Οδηγία 2003/87/ΕΚ (όπως αυτή τροποποιήθηκε), και στη συνέχεια στις αερομεταφορές, με σημαντικό πελατολόγιο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επιπλέον, μπορεί να διενεργήσει σε όλες τις επιχειρήσεις επαλήθευση του ανθρακικού αποτυπώματος (carbon footprint) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14064. 

Πλέον, εισέρχεται δυναμικά στο χώρο της ναυτιλίας αρχικά με την επαλήθευση των σχεδίων παρακολούθησης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (Phase I) και στη συνέχεια με την επαλήθευση των ετήσιων εκθέσεων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (Phase II). Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα, έχει προχωρήσει σε συνεργασίες με νηογνώμονες σε παγκόσμιο επίπεδο για την επαλήθευση σχεδίων παρακολούθησης και εκθέσεων εκπομπών πλοίων, τα οποία έχουν καταταχθεί από αυτούς.

Σχετικά με την νέα διαπίστευση, ο κος Γιάννης Καραγιάννης, Γενικός Διευθυντής της ΕUROCERT, δήλωσε:

«Τα ειδικά σχέδια παρακολούθησης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των υπόχρεων πλοίων πρέπει να υποβληθούν για επαλήθευση έως τις 31 Αυγούστου 2017, ώστε να τηρηθούν τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα που έχει θέσει η ΕΕ και να αποφευχθεί ο μελλοντικός κίνδυνος προστίμων για πλοία ή ακόμη και προβλήματα κατά την προσέγγιση λιμανιών της ΕΕ ή άλλων κρατών . Στο πλαίσιο αυτό η Eurocert αποτελεί τον πλέον εξειδικευμένο συνεργάτη όλων των ναυτιλιακών εταιριών προκειμένου με μια εύκολη διαδικασία και σύγχρονα εργαλεία να μπορέσει να τις εξυπηρετήσει στη διαδικασία.»


sofokleousin.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα