Συναισθηματική νοημοσύνη: Γιατί είναι χρήσιμη στο εργασιακό περιβάλλον

Αναμφισβήτητα είναι δύσκολο να ελέγξουμε τον καθένα εργαζόμενο ξεχωριστά σ΄ ένα χώρο εργασίας. Ωστόσο, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αναλάβουμε την πλήρη ευθύνη για τους εαυτούς μας. Η ενίσχυση των δεξιοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης, σε ευθυγράμμιση με τις προσωπικές μας αξίες και την ηθική, είναι ένα δυναμικό σημείο για να ξεκινήσουμε. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα οφέλη που προσφέρει η συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο εργασίας, σύμφωνα με την Executive Coach Καριέρας Muffy Churches. Αυτά είναι τα εξής:

Αυτογνωσία:

Έχοντας αυξημένη ικανότητα να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά μας όπως εκφράζονται αλλά και να έχουμε ευαισθησία στα συναισθήματα των άλλων, μας δίνεται η δυνατότητα να τα διαχειριστούμε στρατηγικά σε συνάρτηση με τους στόχους μας. Για παράδειγμα, όταν απώτερος στόχος είναι να διατηρηθεί μια άνετη εργασιακή σχέση, μία λύση είναι να υπάρχει στροφή από το θυμό σε περιέργεια, θέτοντας ερωτήσεις αντί να σημειώνονται «εκρήξεις».

Αυτοέλεγχος:

Όταν εργαζόμαστε για να προσδιορίσουμε, να αναγνωρίσουμε και να αποδεχτούμε τους προσωπικούς μας παράγοντες που προκαλούν τις συγκρούσεις μπορούμε να παρακάμψουμε τις προβλέψιμες ανεπάρκειες των αυθόρμητων αντιδράσεων που κλιμακώνονται. Ουσιαστικά, δημιουργούμε ένα σύντομο χρονικό χάσμα, το οποίο μας δίνει την ευκαιρία να ασχοληθούμε με μια επιλογή συμπεριφοράς, σε αντίθεση με την απρόσεκτη ανταπόκριση.

Αποτελεσματικές σχέσεις:

Έχοντας μια βαθιά αίσθηση συναισθηματικής ευελιξίας, είμαστε σε καλύτερη θέση να περιορίσουμε τις αμυντικές μας τάσεις, αποφεύγοντας έτσι την αποδιοργάνωση και το ... "φταίξιμο των δακτύλων". Αυτό το επίπεδο προσεκτικής παρουσίας μας βοηθά να δημιουργήσουμε τη δυναμική των παραγωγικών αλληλεπιδράσεων που αποτελούν το σήμα κατατεθέν της μεγάλης ηγεσίας και διαμορφώνουν το πλαίσιο για επιτυχημένα επιχειρηματικά αποτελέσματα.


Ευελιξία:

Με τις απανταχού παρούσες πιέσεις μιας κυμαινόμενης οικονομίας, της παγκοσμιοποίησης και της συνεχούς εξέλιξης της τεχνολογίας, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να αναπτύξουμε μια νοοτροπία που είναι ανοιχτή, αποδεκτή και προσαρμοστική σε αλλαγές σε κάθε στροφή.

Λύση-εστίαση:

Διαχειρίζοντας τα συναισθήματα και παραμένοντας αντικειμενικοί κατά τη διάρκεια συναντήσεων που έχουν τη δυνατότητα να είναι ευμετάβλητες και μη παραγωγικές, έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε προσοχή στις αλληλεπιδράσεις και τα τελικά αποτελέσματα.


businessnews.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα