ΕΒΕΑ: Προκήρυξη βραβείων για επιχειρήσεις και επιχειρηματίες

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό‭ ‬ Επιμελητήριο Αθηνών προκηρύσσει ‬ τα ‬ ‭ Βραβεία ΕΒΕΑ 20‭‬17: Η προθεσμία υποβολής φακέλων υποψηφιοτήτωνείναι μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017.‬‬

1.‭ Βραβείο εξαγωγικής δραστηριότητας - διεθνούς παρουσίας
2.‭ Βραβείο έρευνας - καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης. ‬
3.‭ Βραβείο επώνυμου προϊόντος
4.‭ Βραβείο περιβάλλοντος και πράσινης ανάπτυξης. ‬
5.‭ Βραβείο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. ‬
6.‭ Βραβείο αύξησης της απασχόλησης
7.‭ Βραβείο ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας. ‬
8.‭ Βραβείο Νέου Επιχειρηματία. ‬
9.‭ Βραβείο Αναπτυσσόμενης Μ.Μ.Ε.‬
10.‭ Βραβείο νεοφυούς επιχειρηματικότητας

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα