ΣΕΒΕ: Σεμινάρια ΛΑΕΚ εργαζομένων σε εξαγωγικές επιχειρήσεις

O Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος-ΣΕΒΕ, στο πλαίσιο της προκήρυξης του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-30) για το έτος 2017», θα υλοποιήσει στη Θεσσαλονίκη επιδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας 32 ωρών (8 απογεύματα) απευθυνόμενα σε εργαζόμενους (με σχέση εξαρτημένης εργασίας-ΙΚΑ)επιχειρήσεων που απασχολούν 1 – 30 άτομα.

Τα τμήματα κατάρτισης θα είναι εξειδικευμένα σε εξαγωγικά θέματα (εξαγωγική στρατηγική, εξαγωγικό marketing, διαδικασίες κλπ). 

Ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να παρακολουθήσει ένα μόνο σεμινάριο κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, επιδοτείται δε με το ποσό των 160 € (5€ ανά ώρα κατάρτισης) σε προσωπικό του λογαριασμό, εφόσον δεν σημειώσει καμία απουσία. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τηρείται ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο, ενώ, βάσει της εγκυκλίου του προγράμματος, κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να πραγματοποιήσει το μέγιστο 6 ωριαίες απουσίες.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν μετά την έγκρισή τους από τον ΟΑΕΔ, εκτός ωραρίου εργασίας, σε απογευματινές ώρες (έναρξη στις 17.30). Τα εν λόγω Προγράμματα χρηματοδοτούνται 100% από τον ΟΑΕΔ και επομένως δεν υπάρχεικαμία οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις και τους συμμετέχοντες σε αυτά.

Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής:

Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις που επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και πληρούν τα κάτωθι:

- H επιχείρηση δεν έχει κάνει ούτε πρόκειται να κάνει χρήση των πόρων του ΛΑΕΚ μέσα από το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24% για έτη 2016 και 2017

- Απασχολούν από 1 έως 30 εργαζόμενους

- Το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης (άλλου φορέα ή του ΟΑΕΔ ή του ΛΑΕΚ) για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη Δήλωση Συμμετοχής και να την αποστείλουν στο ​​ΣΕΒΕ, ταχυδρομικώς ή μέσω e-mail: md@seve.gr μέχρι τις 28/08/2017. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα ζητηθούν σε δεύτερο χρόνο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΣΕΒΕ, τηλ. 2310 535 333.


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα