Στα 4 δισ. οι νέες χορηγήσεις δανείων έως το 2019 από Alpha Bank

Καθοριστικό έτος για την επάνοδο της τραπεζικής δραστηριότητας σε διατηρήσιμη ανάκαμψη μπορεί να αποτελέσει το 2017, σηματοδοτώντας την ενεργότερη εμπλοκή του τραπεζικού συστήματος στην επανεκκίνηση της οικονομίας. Αυτό επεσήμανε μιλώντας στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας Βασίλης Ράπανος, επισημαίνοντας ότι η αποτελεσματική διαχείριση των «κόκκινων» δανείων που έχει δρομολογηθεί «θα αποδεσμεύσει κεφάλαια και ρευστότητα από τις τράπεζες, αυξάνοντας την προσφορά πιστώσεων» για τη χρηματοδότηση των παραγωγικών τομέων της οικονομίας. Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Δημήτρης Μαντζούνης προσδιόρισε τις νέες χρηματοδοτήσεις που θα χορηγήσει η Alpha Bank την τριετία 2017-2019 στα 4 δισ. ευρώ, οι οποίες θα διοχετευθούν με έμφαση στον τουρισμό, την ενέργεια και τις βασικές υποδομές, ενώ δεσμεύθηκε ότι η τράπεζα θα υποστηρίξει επενδυτικά σχέδια που παρουσιάζουν θετικές προοπτικές, αναβαθμίζουν τις υποδομές της χώρας και ενισχύουν τον εξαγωγικό προσανατολισμό της. O κ. Μαντζούνης εκτίμησε ότι «η χώρα διαθέτει σήμερα ένα ισχυρό απόθεμα αναπτυξιακής δυναμικής και η διαμόρφωση των καταλλήλων συνθηκών για την πλήρη ενεργοποίησή του εξαρτάται από την άρση των αβεβαιοτήτων και την εμπέδωση ενός σταθερού επενδυτικού κλίματος».

Αναφερόμενος στις προοπτικές της οικονομίας, ο κ. Ράπανος επεσήμανε ότι η ανάπτυξη με τον ρυθμό που προβλέπει το νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία προϋποθέτει αύξηση της επενδυτικής δαπάνης άνω του 10% κατά μέσον όρο ετησίως. Με δεδομένη την αδυναμία της ιδιωτικής κατανάλωσης να τονώσει τη ζήτηση, είναι σημαντική η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων για επενδύσεις και γι’ αυτό πρέπει να διαμορφωθεί σταθερό και απλό νομοθετικό πλαίσιο που θα υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα.

Σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά, παρά τη θεαματική βελτίωσή τους, όπως υπογράμμισε ο κ. Ράπανος, δεν έχουν μπει σε βιώσιμη πορεία και «η προσπάθεια δύσκολα θα ευοδωθεί χωρίς τη βοήθεια των εταίρων και πιστωτών της χώρας, οι οποίοι οφείλουν να προχωρήσουν σε παρεμβάσεις επί των παραμέτρων που προσδιορίζουν τη δυναμική του δημοσίου χρέους, ώστε αυτό να καταστεί βιώσιμο». Η έως τώρα δημοσιονομική προσαρμογή, όπως σημείωσε, στηρίχθηκε υπέρμετρα στην αύξηση των φορολογικών συντελεστών και των ασφαλιστικών εισφορών υποσκάπτοντας την αναπτυξιακή δυναμική, αλλά και την προσπάθεια καταπολέμησης της εισφοροδιαφυγής. Είναι επιτακτική ανάγκη η πρόσφατη δημοσιονομική επιτυχία να συνδυασθεί και με άλλες θετικές εξελίξεις όπως η απεμπλοκή των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων και των ιδιωτικοποιήσεων, με σκοπό την πλήρη ανάκτηση της εμπιστοσύνης στις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, αλλά και να δοθεί έμφαση στη συστηματική παρακολούθηση των δαπανών όλων των φορέων του Δημοσίου με την εισαγωγή ενός συστήματος αξιολογήσεως των κρατικών δαπανών.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank εκτίμησε ότι η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, σε συνδυασμό με την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και τη θέσπιση νέου θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, «εφόσον εφαρμοσθούν σωστά, θα βοηθήσουν σημαντικά τις ελληνικές τράπεζες στην ενεργητική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και θα απελευθερώσουν υγιείς επιχειρηματικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα νέες επενδύσεις και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας». Ο κ. Μαντζούνης αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της τράπεζας για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως η συνεργασία με την Centerbridge Partners, για την ίδρυση της Cepal Hellas, αλλά και τη συνεργασία με την Pillarstone για την εξυγίανση μεγάλων επιχειρήσεων. Ιδιαίτερο συμβολισμό για την τράπεζα είχε η πρόσφατη αποπληρωμή της ρευστότητας που είχε αντληθεί μέσω της ΤτΕ και επέτρεψε την παύση της χρήσης των εγγυήσεων του ελληνικού Δημοσίου.


kathimerini.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα