Τα 15 προϊόντα με τις μεγαλύτερες εξαγωγές το 2016 (πίνακας)

Tο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων του ΣΕΒ παρουσιάζει τους τομείς στους οποίους η Ελλάδα εμφανίζεται να έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στις εξαγωγές.

Τρόφιμα - ποτά, καπνός, πρώτες ύλες και καύσιμα είναι οι τομείς που ξεχωρίζουν.

Στις 15 μεγαλύτερες εξαγωγικές κατηγορίες συγκαταλέγονται τα ποιοτικώς ανώτερα προϊόντα της ελληνικής γεωργίας και τεχνολογικώς προηγμένα βιομηχανικά προϊόντα με μοναδική θέση στην παγκόσμια αγορά. Όλα αυτά πιστοποιούν ότι η Ελλάδα και παράγει και εξάγει, και είναι ικανή να κάνει περισσότερα.Πηγή: reporter.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα