Μετ’ εμποδίων το γρήγορο Internet στην περιφέρεια

Με σημαντικές καθυστερήσεις προχωρά το έργο του rural broadband στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Ήπειρο, την Εύβοια και τα νησιά των Κυκλάδων. 

Ο όμιλος Intracom, ο οποίος έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου, επέλεξε να φέρει το γρήγορο ίντερνετ στις απομακρυσμένες αυτές περιοχές μέσω της κινητής τηλεφωνίας και ήρθε αντιμέτωπος με τις γνωστές παθογένειες στην αδειοδότηση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας. 

Γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και διοικητικές καθυστερήσεις επιμηκύνουν σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο για την έκδοση αδειών εγκατάστασης κεραιών, ενώ και οι διάχυτες τεχνοφοβικές αντιλήψεις σε μερίδα του πληθυσμού λειτουργούν παρελκυστικά, καθώς ασκείται πίεση, κυρίως, στην τοπική αυτοδιοίκηση για τη μη εγκατάσταση ή την απομάκρυνση ήδη εγκατεστημένων κεραιών. 

Εν έτει 2017, οι μύθοι γύρω από τις επιδράσεις της κινητής τηλεφωνίας στην υγεία εξακολουθούν να υφίστανται και να επηρεάζουν την ψηφιακή ανάπτυξη, με συνέπεια, μεταξύ άλλων, η Ελλάδα να κατατάσσεται στην προτελευταία θέση στην ΕΕ-28 με βάση τις ευρυζωνικές συνδέσεις με ταχύτητα άνω των 30 Mbps.


Υπουργείο Υγείας: Κανένα στοιχείο για δυσμενείς βιολογικές αντιδράσεις

Για τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και η Διεθνής Επιτροπή για την Προστασία από τη Μη Ιοντίσουσα Ακτινοβολία (ICNIRP) το θέμα είναι λήξαν, καθώς τις τρεις δεκαετίες λειτουργίας της κινητής τηλεφωνίας έχουν πραγματοποιηθεί χιλιάδες επιστημονικές μελέτες που έχουν εξαντλήσει κάθε πιθανή πτυχή, επιβεβαιώνοντας την ανυπαρξία σύνδεσης με δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία. Επιπλέον, στα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού που συστήνει η ICNIRP έχει υπολογιστεί η Αρχή της προφύλαξης για όλες τις πληθυσμιακές ομάδες.

Και το ελληνικό Υπουργείο Υγείας βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος. Σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτηση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου κ. Βασιλικής Καρασούλη, σε πρόσφατη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, «στην Ελλάδα έχουν θεσπιστεί από τα αυστηρότερα όρια ασφαλούς έκθεσης». Συγκεκριμένα, η χώρα βρίσκεται στο 60-70% των ορίων που συστήνει η ICNIRP και ο ΠΟΥ και έχει υιοθετήσει και η ΕΕ σε Οδηγία της προς τα κράτη μέλη. 

Η κ. Καρασούλη επισημαίνει ακόμη ότι από επιστημονικές μελέτες και πειράματα διεθνώς δεν προκύπτουν βιολογικές αντιδράσεις, πέρα από αύξηση θερμοκρασίας του σώματος κατά έναν βαθμό Κελσίου και αυτό υπό προϋποθέσεις. Όπως εξήγησε στους βουλευτές-μέλη της Επιτροπής, αυτό συμβαίνει γιατί «το επίπεδο ενέργειας των κυμάτων της κινητής τηλεφωνίας είναι αρκετά χαμηλό και δεν επαρκεί για να κάνει διάσπαση των δεσμών του DNA. Επίσης, το μήκος κύματος είναι αρκετά μεγάλο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συγκεντρωθεί σε μικρά κύτταρα και να τα επηρεάζει και τρίτον, γιατί το επίπεδο ακτινοβολίας κοντά στο έδαφος που είναι ο άνθρωπος, σε σχέση με την εκπομπή των κεραιών που είναι σε ψηλότερο επίπεδο, είναι αρκετά χαμηλό, ώστε να μην έχουμε δυσμενείς επιδράσεις.»


ΕΕΑΕ: Έως και 100 φορές κάτω από τα θεσπισμένα όρια τα επίπεδα ακτινοβολίας

Στην ίδια συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, ο Ευθύμιος Καραμπέτσος, υπεύθυνος του Γραφείου Μη-Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), τόνισε ότι στην Ελλάδα διενεργούνται εκτεταμένες μετρήσεις των εκπομπών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε βαθμό που συνιστούν παγκόσμια πρωτοτυπία. Κάθε χρόνο ελέγχονται διά νόμου το λιγότερο το 20% των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, με τα αποτελέσματα να είναι ανοιχτά προς όλους στο δικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ. 

Η ΕΕΑΕ δημοσιοποίησε πρόσφατα συγκεντρωτικά στοιχεία που αφορούν στις μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που διενεργήθηκαν το 2016 σε σταθμούς κεραιών και όπως προέκυψε από την εν λόγω έκθεση, αλλά και από την έκθεση απολογισμού του πρώτου έτους λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ) οι τιμές που έχουν καταγραφεί από όλους τους σταθμούς μέτρησης είναι πολύ χαμηλότερες των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού.


enikonomia.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα