Πέντε πυλώνες για να γίνει ο Πειραιάς κέντρο της καινοτομίας

Με αφορμή την ημερίδα «Πρόγραμμα Ελλάδα - Αναπτυξιακό σχέδιο Πειραιά», αναφορικά με την ανάδειξη των κρίσιμων ζητημάτων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά και των νησιών του, η οποία έλαβε χώρα στο Μέγαρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και διοργανώθηκε από το κόμμα «Δημοκρατική Συμπαράταξη», ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, παρουσίασε τις σχετικές, αναπτυξιακές προτάσεις του Επιμελητηρίου.

Βασικά σημεία του χαιρετισμού έχουν ως ακολούθως:

«Ομολογουμένως, η σημερινή περίοδος δοκιμασίας συνιστά μία πρόκληση και μία ευκαιρία. Μία πρόκληση, γιατί μας καλεί όλους, Κυβέρνηση, Αντιπολίτευση, Περιφέρειες, Δήμους, παραγωγικούς φορείς και πολίτες, να ενεργήσουμε με εκείνο τον τρόπο, που καταλήγει σε υπέρβαση μιας σειράς χρόνιων παθογενειών, οι οποίες έχουν να κάνουν με δομικές αδυναμίες. Αδυναμίες, που αφορούν, τόσο στη Δημόσια Διοίκηση, όσο και στον τρόπο του «επιχειρείν». Συνιστά όμως παράλληλα και μία ευκαιρία, γιατί μπορούμε, κάνοντας χρήση σύγχρονων αναπτυξιακών και χρηματοδοτικών εργαλείων, να υπερβούμε τις αδυναμίες αυτές και να δημιουργήσουμε εκείνο το περιβάλλον, που ενισχύει ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, με έμφαση στην καινοτομία, τη δημιουργία απασχόλησης, την προσέλκυση επενδύσεων.

Και επειδή μου αρέσει να μιλάω συγκεκριμένα, θα αναφερθώ στους αναπτυξιακούς πόρους του ΕΣΠΑ από τα Μ.Ο.Π. μέχρι το σημερινό ΕΣΠΑ, που η χώρα μας άντλησε συνολικά κονδύλια 146 δισ. ευρώ, ενώ μόνο τα 12,6 δισ. ευρώ είχαν προορισμό την ελληνική επιχειρηματικότητα. Τουλάχιστον, ας αξιοποιήσουμε τις ναυτιλιακές υποδομές, τα ναυπηγεία μας που υπάρχουν, αλλά δεν λειτουργούν και από την εμπορική χρήση τους έφερναν ετησίως συνάλλαγμα 18 δις $ στη χώρα, πριν μειωθούν σήμερα στα 4 δις € του Α.Ε.Π.

Οι καίριες προτάσεις τις οποίες το Ε.Β.Ε.Π. έχει ήδη υποβάλει, σε όλους τους αρμόδιους φορείς και καταθέτει και σήμερα προς την κατεύθυνση των πέντε πυλώνων, έχουν ως εξής:

1. Δημιουργία Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου σε περιφερειακούς Δήμους της περιοχής του Πειραιά
Όπως γνωρίζετε, έχει ήδη υλοποιηθεί και λειτουργεί επιτυχημένα το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου του Πειραιά, καθώς συντελεί στην τόνωση της αγοράς του εμπορικού κέντρου της πόλης, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των πειραϊκών επιχειρήσεων, καθώς και στην επανεδραίωσή τους, ως ελκυστικούς προορισμούς για αγορές και διασκέδαση, με απώτερο σκοπό την ενίσχυσή τους για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνθηκών της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης.

2. Δημιουργία Ναυτιλιακής Συστάδας Επιχειρήσεων και Cluster Logistics
Η Λιμενική Βιομηχανία του Πειραιά παρουσιάζει ιδιαίτερα δομικά προβλήματα, που, είτε δεν επιτρέπουν σε κλάδους της με εξαιρετική προοπτική να αποδώσουν σύμφωνα με τη δυναμική τους, όπως: η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, το Car Terminal, το διαμετακομιστικό κέντρο και η κρουαζιέρα, είτε καταδικάζουν άλλους σε μια ζημιογόνα κατάσταση, όπως: τα ναυπηγεία και η ΝΑ.ΖΩ., η ακτοπλοΐα αλλά και oι υπόλοιποι παραλιμενικοί κλάδοι. Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο, από κοινού με το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος και την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών - καθώς έχουν τον πρώτο λόγο σε θέματα ναυτιλίας - δρομολογούν, με συστηματικό και συντονισμένο τρόπο, την πρωτοβουλία της δημιουργίας του πρώτου Nαυτιλιακού Cluster στην Ελλάδα με την ονομασία "MARITIME HELLAS". Στο πρώτο στάδιο αυτής της δράσης σχεδιάστηκε και λειτουργεί ήδη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα (http://www.maritimehellas.org/), που αποτελεί μια ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής της ισχυρής ναυτιλιακής κοινότητας της χώρας μας στην πρώτη Ελληνική Ναυτιλιακή Συστάδα, σηματοδοτώντας τη δυνατότητα να προεγγραφούν σε πανελλήνια κλίμακα όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις στο χώρο των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων.

Eπίσης, με δεδομένο ότι τα Logistics, είναι ο κλάδος εκείνος, που θα αποτελέσει έναν από τους κομβικούς μοχλούς ανάκαμψης της χώρας μας, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, η δημιουργία σχετικού Cluster μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον ανταγωνισμό και την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων.

3. Κέντρα Εξυπηρέτησης και Διασύνδεσης Επιχειρήσεων στην Επιμελητηριακή Περιφέρεια (Κ.Ε.Δ.Επ.)
Η δημιουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης και Διασύνδεσης Επιχειρήσεων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θεσμική αποστολή του Ε.Β.Ε.Π., σε σχέση με την ενίσχυση ενός πλαισίου ενιαίας εξυπηρέτησης της επιχειρηματικότητας, με ιδιαίτερη μέριμνα για την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών και στήριξη νέων εταιρικών σχημάτων, που θα εκκινήσουν τη λειτουργία τους, στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Παράλληλη θα είναι και η συνεισφορά του Κ.Ε.Δ.Επ στην εφαρμογή πολιτικών ενθάρρυνσης της διασύνδεσης της Επιχειρηματικότητας με την Ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και ενεργητικών παρεμβάσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης.

4. Δράσεις για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων στην περιοχή του Πειραιά

Παραδείγματα στρατηγικών επενδύσεων για την περιοχή του Πειραιά μπορεί να περιλαμβάνουν:
- Υποδομές διαμετακομιστικού εμπορίου (π.χ. logistics centers κ.λπ.),
- Τουριστικές επενδύσεις (ξενοδοχειακές υποδομές, συνεδριακά κέντρα κ.λπ.),
- Επιχειρηματικές υποδομές (π.χ. κτίρια γραφείων κ.λπ.)
- Η αξιοποίηση σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων (Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, επενδυτικά σχήματα, εργαλεία εγγυοδοσίας & μικροχρηματοδότησης κ.λπ.

5. Αξιοποίηση κτιρίων και εγκαταλειμμένων εγκαταστάσεων της περιοχής του Πειραιά για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας
-Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Πειραιά (ο Δήμος διαθέτει περί τα 150 ακίνητα και οικόπεδα, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, π.χ. Πύργος Πειραιά, κτίριο Ραλλείου, Βίλλα Ζαχαρίου κ.λπ.). Εργαλεία, προς την κατεύθυνση της προσέλκυσης νέων επενδύσεων από τη δημοτική αρχή προτείνεται να αποτελέσει, η σύσταση ειδικής Επιτροπής Ωρίμανσης Στρατηγικών Επενδύσεων, με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, όπως το Ε.Β.Ε.Π.

Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει στο κλείσιμο μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων με άμεση συνέπεια την ύπαρξη σημαντικού πλήθους επαγγελματικών χώρων που παραμένουν ανεκμετάλλευτοι κατά τα τελευταία έτη. Οι χώροι αυτοί μπορούν να αξιοποιηθούν, προκειμένου να στεγαστούν επιχειρήσεις που μπορούν να προσδώσουν ιδιαίτερη δυναμική στην ανάπτυξη της πόλης, όπως μεταξύ άλλων:

-Νεοφυείς επιχειρήσεις (start ups), σε τομείς αιχμής, όπως η νέα τεχνολογία,
-Νέες δραστηριότητες (level ups) σε στρατηγικούς τομείς για τον Πειραιά, όπως η ναυτιλία, το διαμετακομιστικό εμπόριο και η συναρμολόγηση προϊόντων,
- Επιχειρήσεις του τομέα της κοινωνικής οικονομίας,
- Επιχειρήσεις του τομέα των Πολιτιστικών & Δημιουργικών Βιομηχανιών.

Σε συνεργασία με άλλους φορείς και stakeholders της πόλης, ο Δήμος Πειραιά με τη Περιφέρεια μπορεί να ξεκινήσει μία πρωτοβουλία παροχής κινήτρων για την προσέλκυση των παραπάνω επιχειρήσεων στην πόλη, μετατρέποντάς την σε ένα Κέντρο Επιχειρηματικής Πρωτοπορίας και Καινοτομίας.

Κατά τη γνώμη μου, η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην ανάσχεση της αποδιάρθρωσης του παραγωγικού ιστού και στην αντιστροφή της σημερινής κατάστασης, αξιοποιώντας τις υποδομές που υπάρχουν από το Λαύριο μέχρι την Ελευσίνα, με επίκεντρο τον Πειραιά και το Πέραμα. Το Ε.Β.Ε.Π. διαθέτει μελέτη χαρτογράφησης όλης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και αυτή την "επιχειρηματική γεωγραφία" σας τη διαθέτει για τον σχεδιασμό ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, πάντα με την αγαστή συνεργασία των τοπικών αρχών και φορέων.

Όταν μάλιστα στην περιοχή μας υπάρχει θάλασσα και λιμάνια, οι επενδύσεις στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, απαιτείται, να αξιοποιούνται προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και επιχειρηματικότητας μετατρέποντας τη δυναμική του "globalization" σε "localization".

Με αυτές τις σκέψεις, το βέβαιο είναι, ότι δεν ανακαλύψαμε σήμερα τον Πειραιά. Όσοι μάλιστα ζούμε εδώ, εργαζόμαστε και μοχθούμε καθημερινά για ένα καλύτερο κοινωνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, επιδιώκουμε τον μεγαλύτερο πολλαπλασιαστή και προσπαθούμε για τη μέγιστη προστιθέμενη αξία του Πειραιά».


enikonomia.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα