ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό σεμινάριο ασφαλίσεων νομικής προστασίας

Στo πλαίσιo της οικονομικής κρίσης, της δημοσιονομικής πειθαρχίας και προσαρμογής που διανύουμε, τα εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώματα φέρνουν το κοινωνικό σύνολο αντιμέτωπο με πλήθος προβλημάτων που από μόνο του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Με αποτέλεσμα συχνά, προκειμένου να υπερασπιστούμε τα έννομα συμφέροντα μας, να απαιτείται η προσφυγή μας στα δικαστήρια. Γεγονός που προσδίδει στην Ασφάλιση Νομικής Προστασίας τα χαρακτηριστικά της αναγκαίας και απαραίτητης ασφαλιστικής κάλυψης.

Το ΕΙΑΣ λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες ανάγκες αποφάσισε να υλοποιήσει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Νομικής Προστασίας, το οποίο είναι διάρκειας πέντε (5) εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί

την Τρίτη 4 Ιουλίου 2017, 16:00 – 20:15.

Εισηγητής του Σεμιναρίου είναι o κ. Γιώργος Τάσσης, Διευθυντής Πωλήσεων της Ασφαλιστικής Εταιρίας Νομικής Προστασίας D.A.S. Hellas.

Σκοπός του Σεμιναρίου:

Να μεταφέρει στους συμμετέχοντες την εσωτερική λογική, χρησιμότητα και λειτουργία των καλύψεων της Ασφάλισης Νομικής Προστασίας. Να αναδείξει το περιεχόμενο του κλάδου και να συμβάλει στη δημιουργία υγιούς περιβάλλοντος, εντοπίζοντας τις στρεβλώσεις στην αγορά και υποδεικνύοντας λύσεις αντιμετώπισης τους με τρόπο θεσμικό, άμεσο και αποτελεσματικό.

Το Σεμινάριο απευθύνεται: 

Σε υπαλλήλους ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ιδιώτες, επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες, καταναλωτές που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις καλύψεις του κλάδου Νομικής Προστασίας, καθώς και σε διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων.

Θεματολογία Σεμιναρίου:

• Ιστορική αναδρομή
• Έννοια της Νομικής Προστασίας 
• Νομικό Πλαίσιο για τον τρόπο άσκησης του κλάδου από πολυκλαδικές εταιρίες και η σύγκρουση συμφερόντων 
• Διαφορές από την ασφάλιση αστικής ευθύνης
• Ασφάλιση Νομικής Προστασίας & δικηγόροι 
• Ποιες δαπάνες αναλαμβάνει η Νομική Προστασία
• Μορφές ασφάλισης
• Νομική Προστασία Οχήματος & Οδηγού
• Νομική Προστασία Οικογενείας
• Νομική Προστασία Επιχειρήσεων 
• Η εξέλιξη των ασφαλιστικών προγραμμάτων Ν.Π. (Σύγχρονα Προγράμματα)
• Χρησιμότητα του κλάδου.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017.

Κόστος Συμμετοχής στο Σεμινάριο: 
• 60€ για τα μέλη του ΕΙΑΣ 
• 70€ για τα μη μέλη του ΕΙΑΣ

Για τις Εταιρίες που θα έχουν πολλαπλή συμμετοχή (τρία ή περισσότερα άτομα) σε αυτό το Σεμινάριο, το κόστος διαμορφώνονται σε 50€ για τις εταιρίες-μέλη του ΕΙΑΣ και σε 60€ για τις εταιρίες-μη μέλη του ΕΙΑΣ.Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα