Αυτή είναι η συμφωνία πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής

Αντίστροφη μέτρηση για την τελική διευθέτηση της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής. Την ερχόμενη Παρασκευή η τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων του Ομίλου της Εθνικής καλείται να εγκρίνει την μεταβίβαση του 75% στο Exin Group, ελληνοαμερικανικών συμφερόντων με έδρα την Ολλανδία.

Ήδη πληροφορίες αναφέρουν πως η συμφωνία θα περάσει σήμερα απ' το ΔΣ της ΕΤΕ με το τίμημα να ανέρχεται μεταξύ 720 και 750 εκατ. ευρώ. Κάτι που δίδει συνολικά μία αποτίμηση 960 εκατ. ευρώ στην Εθνική Ασφαλιστική.

Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η μεταβίβαση της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου, που αποτιμάται στα 13,4 εκατ. ευρώ αλλά και οι δραστηριότητες στη Ρουμανία με την αποτίμηση της θυγατρικής Garanta να φθάνει τα 16,8 εκατ. ευρώ.

Σημαντικό στοιχείο της συμφωνίας είναι η σύμβαση bankassurance, δηλαδή η πώληση ασφαλιστικών προϊόντων μέσα από το τραπεζικό δίκτυο με 10ετή σύμβαση μεταξύ των δύο μερών, που μπορεί να ανανεωθεί για άλλα 5 χρόνια.

Επιπρόσθετα, η κοινοπραξία δεσμεύεται να εξοφλήσει η Εθνική Ασφαλιστική, υπό την ιδιοκτησία τους, το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, ύψους 50 εκατ. ευρώ, τις ομολογίες του οποίου κατέχει στο σύνολό τους η Εθνική.

Το σήμα και τα ακίνητα

Σημαντική παράμετρος επίσης είναι ο τίτλος της εταιρείας, που δεν αποτελεί μέρος της συμφωνίας πώλησης. Σύμφωνα με πληροφορίες ο τίτλος θα αγοραστεί από τον όμιλο της εθνικής Τράπεζας, ο οποίος θα τον νοικιάσει στο Exin Group για δέκα χρόνια με βάση ανάλογο τίμημα που θα προκύψει από την αποτίμηση του και έπειτα από συμφωνία των δύο μερών. Εκτός της συμφωνίας πώλησης είναι επίσης ακίνητα λογιστικής αξίας 51 εκατ. Ευρώ, που θα μεταβιβαστούν από την Εθνική Ασφαλιστική στον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας και η τιμή πώλησης τους μπορεί να οδηγήσει σε αναπροσαρμογή του τιμήματος.

Η σύμβαση μεταξύ ΕΤΕ και Exin Group συνοδεύεται με ρήτρα μη ανταγωνισμού, που δεσμεύει τον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας να μην αναπτύξει ασφαλιστικές εργασίες σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία για διάστημα δύο ετών μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συμφωνίας.

newmoney.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα