Θωρακίστε τις Ιδέες σας!

Πλέγματα προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας της σύγχρονης επιχειρηματικότητας.


Εάν μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε από την σύγχρονη επιχειρηματικότητα ένα στοιχείο που την χαρακτηρίζει σε σχέση με αυτή των προηγούμενων δεκαετιών, τότε σίγουρα το χαρακτηριστικό αυτό θα ήταν ένα: Η ταχύτητα.

Γνωρίζουμε όλοι ότι η παγκοσμιοποίηση για την οποία ομιλούσαμε μέχρι την δεκαετία των 00s έχει πλέον γίνει πραγματικότητα και αυτή η πραγματικότητα έχει γίνει upload στο διαδίκτυο. Σε έναν κόσμο λοιπόν που δεν υφίσταται πλέον κανένα χρονικό / χιλιομετρικό / εθνικό ή οποιοδήποτε άλλο εμπόδιο μετάδοσης των Ιδεών, ο σύγχρονος επιχειρηματίας οφείλει να προστατεύσει την δική του Ιδέα μέχρι αυτή να αποδώσει τα αναμενόμενα από τους εκατομμύρια επίδοξους ανταγωνιστές του ανά το κόσμο που θα αποπειραθούν την εκμεταλλευτούν χωρίς να τον αποζημιώσουν.


Το Δίκαιο της Πνευματικής ιδιοκτησίας παρέχει ικανά «εργαλεία» προστασίας των Ιδεών του, τα οποία εργαλεία μάλιστα μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά ως «πλέγμα».

Ενδεικτικά, τα κύρια εργαλεία προστασίας του Δικαίου της Πνευματικής Ιδιοκτησίας είναι τα εξής:

Ευρεσιτεχνία (patent)

Η ευρεσιτεχνία (πατέντα, patent) είναι το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης που κατοχυρώνεται για κάποιο διάστημα στον εφευρέτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) μιας νέας μεθόδου, ουσίας ή μηχανισμού. Το αποκλειστικό αυτό δικαίωμα χορηγείται για 20 χρόνια από την υποβολή της αίτησης και απαγορεύει σε άλλους να χρησιμοποιούν την κατοχυρωμένη μέθοδο, ουσία ή μηχανισμό χωρίς την άδεια του κατόχου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορούν να κατοχυρωθούν όχι μόνο εφευρέσεις, αλλά και ανακαλύψεις, εφ' όσον οι ιδιότητες τις οποίες ζητά να κατοχυρώσει ο εφευρέτης δεν ήταν ήδη γνωστές.

Πνευματικά Δικαιώματα - Copyrights

Τα Πνευματικά Δικαιώματα είναι τα αποκλειστικά δικαιώματα των πνευματικών δημιουργών στο έργο τους. Παραχωρούνται από τον νόμο για ορισμένο χρόνο για να απαγορεύσουν σε τρίτους τη χρήση των έργων χωρίς την άδεια του δημιουργού. Το πνευματικό δικαίωμα υφίσταται σε έργα λογοτεχνίας και τέχνης, όπως βιβλία, θέατρο, ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, αρχιτεκτονική αλλά και άλλες δημιουργίες όπως λογισμικό ή βάσεις δεδομένων (databases). Περιλαμβάνει το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού δεσμού του δημιουργού του προς αυτό (ηθικό δικαίωμα).

Εμπορικό Απόρρητο (Trade Secrets)

Το απόρρητο επιχείρησης ή επιχειρηματικό απόρρητο (secret de fabrique /Geschäftsgeheimnissen), διακρινόμενο σε βιομηχανικό και εμπορικό απόρρητο ανάλογα με τον τεχνικό ή εμπορικό χαρακτήρα των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχει, αποτελεί ειδικότερη μορφή τεχνογνωσίας (know-how) που καλύπτει όλο το φάσμα των απόρρητων και ουσιωδών πληροφοριών τεχνικής φύσεως που δεν έχουν κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Εμπορικό Σήμα (Trademark)

Σήμα θεωρείται κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων.

Το σήμα ως διακριτικό γνώρισμα αποτελεί ένα από τα μέσα του επιχειρηματία για να διευρύνει τον κύκλο των πελατών του. Τα προϊόντα του, εφοδιαζόμενα με το σήμα, αναδύονται από τη μάζα των όμοιων ή παρόμοιων προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά. Το σήμα χρησιμεύει στον φορέα του και ως όπλο στον αγώνα του εναντίον των λοιπών ανταγωνιστριών επιχειρήσεων.

Γεωγραφικές Ενδείξεις (GIs) και Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης

Ως Γεωγραφική Ένδειξη νοείται η ονομασία που τακτοποιεί ένα προϊόν:

α) το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή χώρα,

β) του οποίου ένα συγκεκριμένο ποιοτικό χαρακτηριστικό, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορεί να αποδοθεί κυρίως στη γεωγραφική του προέλευσή και

γ) του οποίου ένα τουλάχιστον από τα στάδια της παραγωγής εκτελείται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

Βιομηχανικό Σχέδιο (Industrial Design)

Το βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εξωτερική ορατής εικόνας ενός βιομηχανικού ή βιοτεχνικού προϊόντος. Πρόκειται, δηλαδή, για μία δισδιάστατη διάπλαση μορφής (σχέδιο) ή τρισδιάστατη διάπλαση μορφής (υπόδειγμα), η οποία λόγω του αισθητικού αποτελέσματος αποτελεί πνευματικό δημιούργημα. Με τον όρο «προϊόν» νοείται και η συσκευασία, η παρουσίαση, τα γραφικά σύμβολα, τα τυπογραφικά στοιχεία, τα συστατικά που προορίζονται για συναρμολόγηση σε ένα σύνθετο προϊόν κλπ. Δεν υπάρχει δικαίωμα σε βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα, όταν τα χαρακτηριστικά που έχει η μορφή του προϊόντος υπαγορεύονται αποκλειστικά από την τεχνική του λειτουργία. Πρόκειται για νέες επινοήσεις του ανθρωπίνου πνεύματος που αφορούν ένα ενσώματο κινητό αντικείμενο. Ωστόσο, εν προκειμένω, το επινόημα δεν απαιτείται να εμπεριέχει υψηλή εφευρετική δραστηριότητα αλλά μπορεί να έχει χαμηλότερο εφευρετικό ύψος.

Η ως άνω παρουσίαση είναι απολύτως ενδεικτική ώστε να αντιληφθεί κάθε επιχειρηματίας τους πιθανούς τρόπου που μπορεί να προστάσεις τα πνευματικά του δημιουργήματα. Κάθε ένας από αυτούς έχει τα δικά του ιδιαίτερα νομικά χαρακτηριστικά βάσει των οποίων θα επιλεγεί από τον νομικό σύμβουλο του επιχειρηματία για την αποτελεσματικότερη προστασία του διανοητικού δημιουργήματος και των οικονομικών συμφερόντων του επιχειρηματία - δημιουργού. Άλλωστε διανύουμε την εποχή που η πνευματική ιδιοκτησία διεθνώς εκτιμάται οικονομικά πολλαπλάσια από την υλική.
 
 
Τέλλος Αγαπηνός
Υπ. Διδάκτωρ Ποινικής Δικονομίας ΔΠΘ, Δικηγόρος Αθηνών
epixeiro.gr

 

 

 

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα