Ο χάρτης των επενδύσεων στον νέο Αναπτυξιακό

Σαράντα τρία μεγάλα επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 617 εκατ. ευρώ, αναμένουν να υπαχθούν στον νέο αναπτυξιακό νόμο. Τα επενδυτικά σχέδια αυτά, όπου ο προϋπολογισμός για το καθένα ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνονται στη λίστα των 770 αιτήσεων που έχουν κατατεθεί προκειμένου να λάβουν ενίσχυση στο πλαίσιο του Ν. 4399/2016. Ωστόσο, αν και αποτελούν μόνο το 5,6% του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων, αντιπροσωπεύουν το 30,5% (σ.σ. 617 εκατ. ευρώ) του προϋπολογισμού όλων των αιτήσεων, ο οποίος ανέρχεται στα 2,023 δισ. ευρώ.

Το πόσα τελικώς σχέδια θα υπαχθούν στα κίνητρα του νέου νόμου είναι κάτι που μένει να το δούμε στο επόμενο διάστημα, καθώς η αξιολόγησή τους θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Θετική εξέλιξη πάντως συνιστά το «εύρημα» ότι η πλειονότητα των επενδυτών, προφανώς γνωρίζοντας τη στενότητα των δημοσίων οικονομικών, επιλέγει το κίνητρο της φοροαπαλλαγής και όχι της επιχορήγησης.


Πέραν όμως των αποκαλούμενων μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, υπάρχει και μία κρίσιμη μάζα 145 προτάσεων για την υλοποίηση επενδύσεων κυμαινόμενου προϋπολογισμού από 3.000.001 ευρώ, έως 10 εκατ. ευρώ. Τα επενδυτικά αυτά σχέδια «καταλαμβάνουν» το 18,8% του συνολικού αριθμού των αιτήσεων και το 38% του συνολικού προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα, ο συνολικός τους προϋπολογισμός ανέρχεται στα 770 εκατ. ευρώ.

Πάντως στο πλαίσιο του ν. 4399/2016 «κυριαρχούν» τα μικρομεσαία επενδυτικά σχέδια, δηλαδή αυτά με προϋπολογισμό από 1.000.001 έως 3.000.000 ευρώ, τα οποία «κατέχουν» το 32,2% του πλήθους των αιτήσεων (248). Ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων αυτών ανέρχεται στα 471 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά στις μικρές επενδύσεις, δηλαδή αυτές με προϋπολογισμό από 500.001 έως και 1 εκατ. ευρώ, αριθμούν τις 148 (ποσοστό 19,2%) επί του συνόλου των αιτήσεων, με τον προϋπολογισμό τους να ανέρχεται στα 109 εκατ. ευρώ (5,6%).

Αισθητή, αριθμητικά, είναι και η παρουσία των πολύ μικρών επενδύσεων, δηλαδή αυτές με προϋπολογισμό από 50.000 έως 500.000 ευρώ, οι οποίες αριθμούν τις 186. Ο προϋπολογισμός τους ανέρχεται στα 56 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,8% του συνολικού προϋπολογισμού.

Ο τύπος των επενδύσεων

Από την πρώτη αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που έχει πραγματοποιήσει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης προκύπτει ότι το 42,3% αφορά στη δημιουργία νέας μονάδας. Συγκεκριμένα, τα επενδυτικά σχέδια που προβλέπουν αποκλειστικά τη δημιουργία νέας μονάδας αριθμούν τα 326, ενώ άλλες 277 αιτήσεις (ποσοστό 36%) αφορούν αποκλειστικά στην επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενων μονάδων.

Μια σημαντική είδηση που προκύπτει από τις υποβληθείσες προτάσεις είναι το γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών αιτείται ενίσχυσης αποκλειστικά για τη θεμελιώδη αλλαγή της παραγωγικής δραστηριότητας. Ειδικότερα 104 αιτήσεις (ποσοστό 13,5%) αφορά στην αλλαγή της δραστηριότητας της επιχείρησης. Στον παραπάνω αριθμό έρχονται να προστεθούν και άλλες 14 αιτήσεις, οι οποίες αφορούν στη διαφοροποίηση της παραγωγής.


Για την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού έχει υποβληθεί μία αίτηση, για τη δημιουργία νέας μονάδας και επέκτασης της δυναμικότητας έχουν υποβληθεί 12, για τη δημιουργία νέας μονάδας και απόκτησης στοιχείων ενεργητικού 4 αιτήσεις, για την επέκταση δυναμικότητας και διαφοροποίησης παραγωγής επίσης 4 αιτήσεις, για την επέκταση δυναμικότητας και θεμελιώδη αλλαγή παραγωγικής δραστηριότητας 18 αιτήσεις και για λοιπούς συνδυασμούς επενδύσεων έχουν κατατεθεί 10 αιτήσεις.

Ως προς τους κλάδους που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι επενδυτές, προκύπτει ότι το 9,1% αφορά τον πρωτογενή τομέα, το 21,9% τη μεταποίηση προϊόντων του πρωτογενή τομέα, το 26,6% τη μεταποίηση, το 33,4% τον τουρισμό και το 9% τις υπηρεσίες.


Ως προς την κατανομή ανάλογα με τον κλάδο, προκύπτει ότι τα 238 επενδυτικά σχέδια εμπίπτουν στην κατηγορία της αγροδιατροφής, (πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση), τα 205 τη μεταποίηση (βιομηχανία), τα 76 υπηρεσίες εκτός ξενοδοχείων και τα 251 αφορούν ξενοδοχεία.Τα είδη των κινήτρων

Βασική παράμετρος του νέου αναπτυξιακού νόμου είναι η υιοθέτηση φορολογικών κινήτρων (φοροαπαλλαγή). Από τις υποβληθείσες προτάσεις, προκύπτει ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των επενδυτικών σχεδίων αιτείται ως μορφή ενίσχυσης τη φοροαπαλλαγή.

Ειδικότερα, αμιγώς το κίνητρο της φοροαπαλλαγής αιτούνται 339 επενδυτικά σχέδια (ποσοστό 44%). Αμιγώς επιχορήγηση ζητούν επίσης άλλα 339 επενδυτικά σχέδια (44%), ενώ μεικτό σύστημα φοροαπαλλαγής και επιχορήγησης αναζητούν 41 επενδυτικά σχέδια (5,3%).

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης αιτούνται επίσης 41 επενδυτικά σχέδια, ενώ το κίνητρο της επιδότησης του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης επιλέγουν μόλις 10 επενδυτικά σχέδια (1,3%).


Θετική είδηση, η οποία μπορεί να αποκωδικοποιηθεί και ως αλλαγή επενδυτικής κουλτούρας (σ.σ. από την παροχή ρευστού σε άλλες μορφές ενίσχυσης) αποτελεί το ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού που επιλέγει το κίνητρο της φοροαπαλλαγής. Το εν λόγω ποσοστό ανέρχεται στο 56,7%, δηλαδή από τα 2,02 δισ. ευρώ των κατατεθέντων επενδυτικών σχεδίων, στο 1,147 δισ. ευρώ. Αντίθετα, οι αιτήσεις για επιχορήγηση ανέρχονται στο 35,5% (718,5 εκατ. ευρώ) του συνολικού προϋπολογισμού.

*Τα στατιστικά στοιχεία για τις αιτήσεις στον αναπτυξιακό δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".


Σταμάτης Ζησίμου
euro2day.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα