Πως «διαβάζει» η Alpha Finance τα αποτελέσματα των 4 τραπεζών

Μειωμένα κατά 1% ήταν συνολικά τα καθαρά έσοδα από τόκους των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank) το α’ τρίμηνο, καθώς η απομόχλευση στα επιτόκια, μεταξύ άλλων, αντιστάθμισαν το όφελος του χαμηλότερου κόστους χρηματοδότησης, γράφει η Alpha Finance, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα που ανακοίνωσαν οι τράπεζες.

Η Πειραιώς εμφάνισε τις πιο αδύναμες επιδόσεις, καθώς το πλήγμα που δέχθηκαν τα NII της από την διάχυση των επιτοκίων δανείων (loan rate dilution) ήταν πιο εμφανής, ενώ στον αντίποδα τα καθαρά έσοδα από τόκους της Εθνικής ήταν υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση.

Τα καθαρά έσοδα των τραπεζών μειώθηκαν κατά 6% σε τριμηνιαία βάση λόγω των χαμηλότερων εσόδων από trading (κυρίως λόγω της Εθνικής), ενώ τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 11% σε τριμηνιαία βάση καθώς οι τράπεζες εφαρμόζουν προγράμματα εθελούσιας εξόδου με αποτέλεσμα τα κύρια προ προβλέψεων έσοδα (core PPI) να αυξηθούν κατά 5% σε τριμηνιαία βάση.

Οι προβλέψεις μειώθηκαν κατά 9% σε τριμηνιαία βάση, με την Alpha Bank και την Πειραιώς να μειώνουν τις προβλέψεις τους σε τριμηνιαία βάση και την Εθνική να τις αυξάνει, εξαιτίας των τιμών των ακινήτων.

Συνολικά, σημειώνει η Alpha Finance, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 84 εκατ. ευρώ για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες

Για την ρευστότητα των τραπεζών, η Alpha Finance αναφέρει πως η συνολική χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε κατά 1,5 δισ. ευρώ στα 56,6 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση (τον Μάιο έναντι του Μαρτίου), ως εκ τούτου η εξάρτηση από τον ELA μειώθηκε κατά 1,6 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση. Η Εθνική και η Πειραιώς έχουν εξαλείψει τα ομόλογα του Πυλώνα ΙΙ ενώ η Alpha Bank έχει περιορισμένη έκθεση και η Eurobank περίπου 0,9 δισ. ευρώ.

Ο λόγος δανείων/καταθέσεων μειώθηκε λίγο, στο 112% από 113% το δ’ τρίμηνο. Γενικά οι τράπεζες κατέγραψαν εκροή καταθέσεων το α’ τρίμηνο, με τα περισσότερα κεφάλαια να φεύγουν από τον Πειραιώς. Η απομόχλευση συνεχίστηκε το τρίμηνο, με την Πειραιώς να ηγείται με περίπου 1 δισ. ευρώ λιγότερα μεικτά δάνεια. Η διαφορά των καθαρών δανείων έναντι των καταθέσεων είναι περίπου 40 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την Alpha Finance.

Για την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού, η χρηματιστηριακή αναφέρει πως το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) μειώθηκε κατά 1 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση λόγω των διαγραφών και ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων ήταν αυξημένος κατά 30 μ.β. στο 36,2%. Το συνολικό απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) μειώθηκε κατά 2,5 δις. ευρώ στα 109 δισ. ευρώ μετά από μια μείωση 2 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση το δ΄ τρίμηνο του 2016, με τον δείκτη NPEs στο 49,6%.

Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 16,8% επί σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού (RWAs) 183 δις. ευρώ. Τα RWAs μειώθηκαν ελαφρώς στην Alpha Bank και την Πειραιώς, όμως αυξήθηκαν στην Εθνική και στην Eurobank.

Οι διοικήσεις των τραπεζών επανέλαβαν το guidance τους για κερδοφόρο 2017 παρά το δύσκολο α' τρίμηνο, σημειώνει η χρηματιστηριακή, ενώ επανέλαβαν και το guidance για επίτευξη των στόχων για μείωση των "κόκκινων" δανείων που έχει θέσει ο SSM.

Ωστόσο, σύστησαν προσοχή λόγω των καθυστερήσεων από το "μέτωπο" της εφαρμογής των σχετικών ρυθμίσεων, ενώ σημείωσαν την επιλογή της αλλαγής του μείγματος ενεργειών τους αν χρειαστεί, με πιθανή τάση προς αύξηση των διαγραφών.


kerdos.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα