Στα 740,8 εκατ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο της Μυτιληναίος

Κατά 147% υπερκαλύφθηκε το ποσό της έκδοσης για το 5ετές ομόλογο της Μυτιληναίος με τις προσφορές να ανέρχονται στα 740,8 εκατ. ευρώ

Κατά 147% υπερκαλύφθηκε το ποσό της έκδοσης για το 5ετές ομόλογο της Μυτιληναίος με τις προσφορές να ανέρχονται στα 740,8 εκατ. ευρώ Το βιβλίο προσφορών έκλεισε με το κουπόνι της έκδοσης να διαμορφώνεται τελικά στο 3,1%, στο κάτω όριο του αρχικού εύρους που είχαν εκτιμήσει οι ανάδοχοι. Σύμφωνα με πληροφορίες οι εντολές από ιδιώτες (retail) ξεπερνούν τις 10.000, ενώ οι εντολές από θεσμικά χαρτοφυλάκια ξεπέρασαν τις 90, φτάνοντας το συνολικό ύψος των 330 εκατ. ευρώ


Η ανακοίνωση της Μυτιληναίος


«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 23.06.2017, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, και το άρθρο 3 παρ. 5 της Απόφασης 19/776/13.02.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι διατέθηκαν συνολικά 300.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι Ομολογίες) με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €300.000.000. Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €740,8 εκατ. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,10%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,10% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα