Επένδυση 100εκατ. ευρώ για την ενίσχυση 69 μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

Τον κατάλογο με τις 69 καινοτόμες μικρές επιχειρήσεις από 21 χώρες, που θα λάβουν συνολικά 100 εκατομμύρια ευρώ για τη 2η φάση του Μηχανισμού για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις από το πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020», δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μεταξύ αυτών και στο πλαίσιο της θεματικής που αφορά την ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων στους τομείς της δράσης για το κλίμα, του περιβάλλοντος καθώς και τη αποδοτικότητας πόρων και πρώτων υλών, επιλέχθηκε μία ελληνική εταιρεία, η ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ Τεχνολογίες Ανακύκλωσης Ε.Π.Ε., η οποία θα λάβει 983.675 ευρώ για το έργο PROMETHEUS.

Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο της φάσης 2 του μέσου για τις ΜΜΕ δίνει στις εταιρείες τη δυνατότητα να επενδύσουν σε δραστηριότητες καινοτομίας όπως επίδειξη, δοκιμές, πιλοτικές εφαρμογές, αναβάθμιση και μικρογράφηση, καθώς και την ανάπτυξη ενός ώριμου επιχειρηματικού σχεδίου για το προϊόν τους.

Από την έναρξη του προγράμματος την 1η Ιανουαρίου 2014, 710 ΜΜΕ έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της φάσης 2.
european commission
european comission

huffingtonpost.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα