ΕΕΔΕ: Σεμινάριο με θέμα "Constructive feedback - overcoming the barriers" στις 30 Μαΐου

Διάρκεια: 8 ώρες
Περίοδος: 30/05/2017
Ώρες διεξαγωγής: 09:00 - 17:00
Κόστος: Μέλη 250€, Μη μέλη 300€
Εκπαιδευτές: Ελένη Ορφανού

Σκοπός

Να αναπτύξουν οι συμμετέχοντες την ικανότητα παροχής εποικομοδομητικής ανατροφοδότησης στο χώρο εργασίας. Εκτός από τεχνικές και καλές πρακτικές παροχής ανατροφοδότησης, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν τρόπους υπέρβασης των εμποδίων που αντιμετωπίζουν, προκειμένου να μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά όλες τις περιπτώσεις.


Τεχνικές

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις και ατομικές και ομαδικές ασκήσεις ώστε να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με την παροχή εποικοδομητικής ανατροφοδότησης, να αναγνωρίσουν εμπόδια που αντιμετωπίζουν και να τα λύσουν. Με τη βοήθεια της εισηγήτριας, οι συμμετέχοντες καταρτίζουν προσωπικό πλάνο δράσης για την άμεση μεταφορά των γνώσεων στην εργασίας τους.


Σε ποιούς απευθύνεται
Σε στελέχη όλων των βαθμίδων που έχουν υπό την ευθύνη τους εργαζομένους καθώς και σε εργαζομένους – στελέχη που επιθυμούν να βελτιώσουν την ικανότητά τους να παρέχουν εποικοδομητική ανατροφοδότηση στους συνεργάτες τους.

Συνοπτικό πρόγραμμα
 • Έννοια της εποικοδομητικής ανατροφοδότησης (feed-back, constructive feedback, feed-forward)
 • Οφέλη για το στέλεχος που παρέχει εποικοδομητική ανατροφοδότηση, τους υφισταμένους/συνεργάτες του και την εταιρεία
 • Τεχνικές και δεξιότητες εποικοδομητικής ανατροφοδότησης
  Διαδικασία: προετοιμασία, διεξαγωγή συζήτησης και follow-up
 • Εμπόδια στην εποικοδομητική ανατροφοδότηση
  - εξωτερικοί παράγοντες
  - γνώσεις και δεξιότητες
  - προσωπικά / συναισθηματικά εμπόδια
 • Τρόποι υπέρβασης εμποδίων και χειρισμού δύσκολων περιπτώσεων ανθρώπινου δυναμικού
  
Το κόστος μπορούν οι εταιρίες να το καλύψουν με το 0,24% της εργοδοτικής εισφοράς που καταβάλλουν για την ενίσχυση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ.

Δήλωση Συμμετοχής


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα