Συνέδριο του ΣΕΒ για την ψηφιακή στρατηγική της Ελλάδας

Με βασικό μήνυμα ότι ο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός αποτελεί όρο επιβίωσης και ευκαιρία ανάπτυξης για τις σύγχρονες οικονομίες» και με τη συμμετοχή διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων ομιλητών ο ΣΕΒ διοργανώνει Συνέδριο, με θέμα: «Η Ψηφιακή Στρατηγική της Ελλάδας - Ο Δρόμος για την Ανάπτυξη», στις 11&12 Μαΐου 2017, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Κύριος στόχος του συνεδρίου είναι να προσδιοριστεί ο απαιτούμενος οδικός χάρτης και οι προϋποθέσεις, προκειμένου η χώρα μας να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής και να πετύχει τη μετάβασή της σε μια ανταγωνιστική ψηφιακή οικονομία. 

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα ειδικής μελέτης που εκπόνησε η εταιρεία Accenture, σε συνεργασία με τον ΣΕΒ, σχετικά με την ψηφιακή ωριμότητα της Ελλάδας, την κατάταξή της στο διεθνές οικονομικό πεδίο και θα παρουσιαστεί δέσμη προτάσεων πολιτικής για το τι πρέπει να γίνει, τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα.

Ειδικότερα, στο Συνέδριο και με τη μορφή πάνελ διαλόγου θα συζητηθούν και θα δοθούν απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα, όπως:

  • Μπορεί η Ελλάδα να κάνει τώρα το ψηφιακό άλμα που απαιτείται;
  • Πόσο προβλέπεται να αυξηθεί ο εθνικός πλούτος και οι θέσεις εργασίας εάν εφαρμόσουμε ένα σύνολο καλών πρακτικών ψηφιακής πολιτικής στο κράτος και στην οικονομία;
  • Πώς θα γίνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην ελληνική βιομηχανία και τις επιχειρήσεις;
  • Ποιες είναι οι αναδυόμενες ευκαιρίες και προκλήσεις για τον χρηματοπιστωτικό τομέα και το ελληνικό fintech;
  • Πώς μπορούμε να αλλάξουμε το κράτος με εργαλείο την ψηφιακή διακυβέρνηση, ώστε να πετύχουμε διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και την ανταποδοτικότητα υπηρεσιών
  • Ποιες ψηφιακές δεξιότητες απαιτούνται όχι μόνο στις επιχειρήσεις αλλά και σε όλη την αλυσίδα αξίας;Με την ευκαιρία του Συνεδρίου, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Θεόδωρος Φέσσας δήλωσε: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί όρο επιβίωσης και ευκαιρία ανάπτυξης για τις σύγχρονες οικονομίες. Οι χώρες με πλεονάσματα στην υιοθέτηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών είναι οι πρωταγωνιστές του σήμερα και του αύριο. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα οφείλει και μπορεί να αναλάβει σοβαρές πρωτοβουλίες, ώστε να αλλάξει τη θέση της μέσα στον ευρωπαϊκό ψηφιακό χάρτη, όπου καταλαμβάνει μια από τις τελευταίες θέσεις στην ψηφιακή ωριμότητα. 
Ο ΣΕΒ προτείνει 60 δράσεις σε Υποδομές, Δεξιότητες, σε 11 κλάδους της Οικονομίας και στο Κράτος, μια ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική που συμπληρώνει τη στρατηγική της κυβέρνησης. Εάν υιοθετηθούν, μπορούν να αυξήσουν, μέχρι το 2021, τον εθνικό μας πλούτο επιπλέον κατά 4% (7,6 δις ευρώ περίπου), να δημιουργήσουμε άμεσα τουλάχιστον 50.000 νέες, μόνιμες, καλές θέσεις απασχόλησης, και να βελτιώσουμε δραστικά την ελκυστικότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα μας προσελκύοντας νέες επενδύσεις. Τώρα που, επιτέλους, φαίνεται να μπαίνει το νερό στ' αυλάκι, ως προς τη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας, είναι καιρός μιλήσουμε για το αύριο και το πως δημιουργούμε ανάπτυξη στη χώρα. Ο ΣΕΒ πράττει ακριβώς αυτό.»

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ψηφιακής Οικονομίας του ΣΕΒ και μέλος του ΔΣ κ. Μιχάλης Τσαμάζ επισήμανε: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας, της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας είναι για τον ΣΕΒ εθνική προτεραιότητα. Για να χαράξουμε την πορεία μας προς τα εμπρός, έπρεπε πρώτα να δούμε πού βρίσκεται η χώρα σήμερα και τι πρέπει να κάνουν όλες οι παραγωγικές δυνάμεις για να μην χάσουμε το τρένο της ψηφιακής εποχής. Αυτό κάναμε με τη μελέτη που εκπονήσαμε. Είναι πλέον σαφές ότι η χώρα χρειάζεται ένα ψηφιακό άλμα. Μέσα στην επόμενη τετραετία χρειάζονται ρεαλιστικά βήματα και συγκεκριμένη στρατηγική για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για αυτό το άλμα. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε μέχρι το 2030 να είναι η Ελλάδα μεταξύ των ώριμων ψηφιακά χωρών».

Σε τοποθέτησή του στη σημερινή συνέντευξη Τύπου ο κ. Μιχάλης Στασινόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Βιομηχανίας και Μεταποίησης και μέλος του ΔΣ του ΣΕΒ επισήμανε: «Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας ήταν η κατεύθυνση που τις τελευταίες δεκαετίες ακολούθησε η βιομηχανία όσο της επέτρεπαν οι δυνατότητες της. Τα οφέλη της εφαρμογής της έγιναν γρήγορα ορατά με τη μορφή μεγαλύτερης παραγωγικότητας, καλύτερης ποιότητας, χαμηλότερου κόστους, μεγαλύτερης συνέπειας και άλλων σημαντικών παραμέτρων ανταγωνιστικότητας. Στις μέρες μας, μιλώντας για Βιομηχανία 4.0, εννοούμε μια πραγματική επανάσταση εμβάθυνσης και συνδυασμού τεχνολογιών που δίνει πολύ σημαντικές νέες δυνατότητες στη παραγωγή, στην ανάπτυξη της καινοτομίας, και τελικά στην βιωσιμότητα της βιομηχανίας μας στη διεθνή αγορά. Επίσης μια πολύ σημαντική επίδραση που έχει η Βιομηχανία 4.0 στην οικονομία είναι ο 'εκδημοκρατισμός' του παραγωγικού οικοσυστήματος λόγω της συνεχούς σημαντικής μείωσης του κόστους εφαρμογής των νέων τεχνολογιών. Τώρα μικρότερες (αλλά και μεγαλύτερες) εταιρείες μπορούν να παράγουν και να εξυπηρετούν τους πελάτες τους με εργαλεία που λίγα χρόνια πριν ήταν προνόμιο πολύ μεγαλύτερων οργανισμών. Η στενή παρακολούθηση, από τις επιχειρήσεις και το κράτος, του σύγχρονου μοντέλου παραγωγής με τη χρήση των τελευταίων τεχνολογιών, και η προώθηση τους στη παιδεία και τη κοινωνία μπορεί να συνδράμει πολύ σημαντικά στην ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της οικονομίας.»

Τα βασικά σημεία της μελέτης «Η Ψηφιακή Στρατηγική της Ελλάδας: Ο Δρόμος για την Ανάπτυξη» (αρχείο PDF).Παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία της μελέτης ο κ. Κυριάκος Σαμπατακάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Accenture Greece, δήλωσε: «Με βάση τη διεθνή εμπειρία της Accenture σε σύνθετα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας ενός κράτους ή μιας επιχείρησης οδηγεί νομοτελειακά σε πολλαπλασιαστικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Σε συνεργασία με τον ΣΕΒ, διαμορφώσαμε ένα εθνικό ψηφιακό όραμα και μια συνολική ψηφιακή στρατηγική, η οποία στηρίζεται σε 4 αλληλένδετους πυλώνες. Η δέσμευση, ο βαθμός, η ταχύτητα και ο συντονισμός ανταπόκρισης όλων των εμπλεκομένων μερών προς την κατεύθυνση αυτή θα κρίνει τον επιτυχή ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Η πρόκληση είναι σίγουρα μεγάλη, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί την απαρχή ενός συναρπαστικού ταξιδιού με προοπτική και μέλλον.»

Σημειώνεται ότι στο επίσημο δείπνο του Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαΐου, με τίτλο: «Η Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Χάρτη» ομιλητές θα είναι ο κ. Andrus Ansip, Vice-President, European Commission, Digital Single και Market και ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Θεόδωρος Φέσσας. 

Στην έναρξη του Συνεδρίου στις 12 Μαΐου, χαιρετισμό θα απευθύνει ο κ. Μιχάλης Τσαμάζ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, μέλος του ΔΣ του ΣΕΒ και πρόεδρος της Επιτροπής Ψηφιακής Οικονομίας του Συνδέσμου και θα γίνει παρουσίαση της Μελέτης: Η Ψηφιακή Στρατηγική της Ελλάδας: Ο Δρόμος για την Ανάπτυξη από τον κ. Κυριάκο Σαμπατακάκη, Πρόεδρος και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Accenture Greece.

tovima.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα