Στον "πάγο" ο κλάδος των κατασκευών

Τους παράγοντες που παγιώνουν την αβεβαιότητα στον τεχνικό κόσμο της χώρας, περιγράφουν με τα πιο μελανά χρώματα οι μεγάλες τεχνικές εταιρείες που εκτιμούν ότι αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, ακόμη και μια αίσια κατάληξη της τρέχουσας αξιολόγησης, εταιρείες και κατασκευές θα οδηγηθούν στο κενό.

Το ολοκληρωτικό πάγωμα των ιδιωτικών επενδύσεων, η απουσία στήριξης από το τραπεζικό σύστημα σε συνδυασμό με το συρρικνωμένο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και την πλήρη κατάρρευση της αγοράς κατοικίας, εμφανίζονται ως παράγοντες που δυναμιτίζουν την προσπάθεια για ανάκαμψη της αγοράς.

«Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι τεχνικές εταιρείες, μικρές και μεγάλες όσες μπόρεσαν να μείνουν όρθιες, δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους οι ίδιες και το προσωπικό τους, επιτυγχάνοντας εξαιρετικά δύσκολους στόχους στην Ελλάδα και το εξωτερικό», ανέφερε χθες ο ΣΤΕΑΤ, ο εργοληπτικός φορέας των κατασκευαστικών εταιρειών 6ης και 7ης τάξης με βάση την κατάταξη του ΜΕΕΠ.

Οι εταιρείες βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα την τελευταία τριετία και για ένα πρόσθετο λόγο που είναι ο έλεγχος που διενεργεί μετά από καταγγελίες, η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Μάλιστα στα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσαν για το 2016, προχώρησαν σε προβλέψεις για τα πρόστιμα που θα επιβάλλει η Επιτροπή, τα οποία συνολικά υπολογίζεται να ανέλθουν περίπου στα 90 εκατ. ευρώ.

«Την ίδια χρονική στιγμή, ως συνήθως, δέχονται επιθέσεις κάθε μορφής και από διάφορες κατευθύνσεις, με διαχρονική και διακομματική παρουσία ορισμένων πολιτευτών που βρίσκουν την ευκαιρία για άσκηση των λαϊκιστικών επιδόσεών τους κατά του κατασκευαστικού κλάδου, εύκολου στόχου απέναντι σε ένα κατάλληλα γαλουχημένο κοινό» τονίζει ο ΣΤΕΑΤ.

Ο Σύνδεσμος των τεχνικών εταιρειών υποστηρίζει ότι για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, είναι απαραίτητες ενέργειες και θεσμικές παρεμβάσεις στον τομέα του προγραμματισμού των έργων. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει να υπάρχει σχεδιασμός ανταποδοτικών έργων για την ουσιαστική αξιοποίηση του Σχεδίου Γιούνκερ, αξιοποίηση στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των πόρων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Επιπλέον, ένταξη όλων των παραπάνω δράσεων και ενεργειών στις διαδικασίες ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού με ανταποδοτικά έργα επένδυσης, με εύλογο κόστος. Οι εταιρείες ζητούν επίσης την προώθηση του νέου νόμου για την σύσταση και λειτουργία του «Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων» και υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδιασμού για την προώθηση της εξωστρέφειας του ελληνικού κατασκευαστικού και τεχνικού δυναμικού με κατάλληλα και ουσιαστικά μέτρα υποστήριξης του κλάδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο ΣΤΕΑΤ υποστηρίζει ότι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης και η προοπτική αντιμετώπισης του χρέους, δημιουργούν προϋποθέσεις για επανεκκίνηση της οικονομίας, μόνο αν αυτές συνοδευτούν από συγκεκριμένα μέτρα που ενισχύουν αποτελεσματικά την επενδυτική δραστηριότητα στην χώρα μας.

newmoney.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα