Οι σχεδιασμοί για να πέσει χρήμα στους μικρομεσαίους

Στις αρχές του Φθινοπώρου αναμένεται στην πράξη η ενεργοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) αλλά και των «ανεξάρτητων» ταμείων που έχει σχεδιάσει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, είτε αυτά σχετίζονται με το Ταμείο Συνεπενδύσεων (Equi Fund) είτε με το Ταμείο Συμμετοχών που προγραμματίζεται να συσταθεί ως «καθεστώς» στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου.

Συνεπώς, έως τότε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα έχουν τη δυνατότητα εξασφάλισης ρευστότητας με ευνοϊκούς όρους, αφού, πλην του Ταμείου Συνεπενδύσεων, τα υπόλοιπα έχουν τεθεί εκτός αρχικού χρονοδιαγράμματος.

Το πλέον αναμενόμενο χρηματοδοτικό εργαλείο, είναι το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) το οποίο αν και είχε προγραμματισθεί να ενεργοποιηθεί εντός του Μαΐου, η λειτουργία του πλέον μετατίθεται κατά τουλάχιστον τρεις μήνες αργότερα.

Κι αυτό διότι το ΕΤΕΑΝ και οι τράπεζες «εξαντλήθηκαν» σε έναν μεγάλης διάρκειας διάλογο για τη μορφή του, καθώς στο προηγούμενο πρόγραμμα που είχε υπαχθεί στην προγραμματική περίοδο 2007 – 2013, καταγράφηκαν αρκετά προβλήματα που είχαν ως αποτέλεσμα να μην διοχευτευθούν όλοι οι προβλεπόμενοι πόροι στις δικαιούχες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η πρότερη εμπειρία, οδήγησε τις δύο πλευρές στον ανασχεδιασμό του προγράμματος, ώστε να μην επαναληφθούν τα προηγούμενα προβλήματα.

Στο νέο πρόγραμμα, το ποσοστό συνεπένδυσης ΕΤΕΑΝ και τραπεζών, δεν θα είναι 1 προς 1, αλλά χαμηλότερο (για τις τράπεζες).

Αν και ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί επακριβώς το ποσοστό αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι 1 προς 0,80, προκειμένου να δοθεί ένα επιπλέον κίνητρο στις τράπεζες να προωθούν τα συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Σύμφωνα με παράγοντες του οικονομικού επιτελείου, είναι προτιμότερο το τελικό συνολικό ποσό που θα δοθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να είναι χαμηλότερο, παρά να υπάρχουν δεσμευμένα κονδύλια «παρκαρισμένα» στις τράπεζες και στο ΕΤΕΑΝ.

Κατά τους ίδιους παράγοντες, πλέον, οι διαπραγματεύσεις με το πιστωτικό σύστημα έχουν ολοκληρωθεί και συνεπώς, εντός των επομένων ημερών και σε κάθε περίπτωση έως το τέλος Μαΐου θα συνταχθεί και θα αποσταλεί στις τράπεζες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Όσες εξ αυτών ανταποκριθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση με το ΕΤΕΑΝ και στη συνέχεια να ενεργοποιήσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ουσιαστικά αναφέρουν οι ίδιοι παράγοντες οι χορηγήσεις δανείων και εγγυήσεων με την «ομπρέλα του» ΕΤΕΑΝ, θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το ΤΕΠΙΧ ΙΙ είναι το πλέον εμβληματικό πρόγραμμα – χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΤΕΑΝ με αρχικό προϋπολογισμό (σ.σ. δημόσια δαπάνη) 400 εκατ. ευρώ.

Συνεπώς τα κονδύλια που θα διατεθούν λαμβανομένων υπόψη της τραπεζικής συμμετοχής και της ανακύκλωσης, εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισ. ευρώ και θα καλύψουν σημαντικό ποσοστό του χρηματοδοτικού κενού που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις το οποίο σήμερα υπολογίζεται στα 3,5 – 4 δισ. ευρώ.

Στα υποπρογράμματα του ΤΕΠΙΧ ΙΙ θα περιλαμβάνονται το Ταμείο Δανειοδοτήσεων και το Ταμείο Εγγυοδοσίας.

Συνοπτικά οι δράσεις του Ταμείου στοχεύουν στην κάλυψη των εξόδων ίδρυσης ή και ανάπτυξης των επιχειρήσεων, την υλοποίηση επενδύσεων, την κάλυψη αναγκών ρευστότητας, την ενίσχυση εξωστρέφειας και τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Το Ταμείο Δανειοδοτήσεων θα στοχεύσει στην παροχή στοχευμένων χρηματοδοτικών προϊόντων για την ανάπτυξη νέων, βιώσιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την ενίσχυση των υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας με την ανάπτυξη κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων και προϊόντων. Τα δάνεια θα παρέχονται με ευνοϊκούς όρους και κατά το ποσοστό που θα συμμετέχει το ΕΤΕΑΝ, θα είναι άτοκα.

Τα Ταμείο Εγγυοδοσίας θα απευθύνεται σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας (υφιστάμενες, νεοφυείς και υπό σύσταση).

Το Ταμείο Συμμετοχών

Αν και για το ΤΕΠΙΧ ΙΙ οι περισσότερες εκκρεμότητες έχουν διευθετηθεί και έχει πλέον εισέλθει σε τροχιά υλοποίησης, δεν συμβαίνει το ίδιο και με το Ταμείο Συμμετοχών που έχει εξαγγελθεί ως πρόγραμμα – καθεστώς στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου.

Πέραν των αρχικών δυσκολιών για τη σύστασή του, το εν λόγω ταμείο έχει «υπονομευθεί» σε ένα βαθμό από το Ταμείο Συνεπενδύσεων (Equi Fund) που έχει συστήσει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ).

Δεδομένου ότι το Ταμείο Συνεπενδύσεων «προικίστηκε» εξ αρχής με 200 εκατ. ευρώ από κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων και 60 εκατ. ευρώ από το ΕΤαΕ, το ενδιαφέρον των ιδιωτών επενδυτών κεφαλαίων στράφηκε σ΄αυτό, τόσο λόγω του σαφή στόχου του, όσο και διότι τη διαχείρισή του την έχει αναλάβει το ΕΤαΕ, το οποίο φέρει μεγάλη εμπειρία.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι στην πρόσκληση του ΕΤαΕ για την εξεύρεση συνεπενδυτών, ανταποκρίθηκαν 45 ιδιώτες και θεσμικοί (επενδυτές).

Βάσει του προγραμματισμού, εντός του Μαΐου θα έχει οριστικοποιηθεί όχι μόνο η συμμετοχή των συνεπενδυτών, αλλά και η τοποθέτηση των 12 διοικητών των ισάριθμων εξειδικευμένων ταμείων που θα απαρτίζουν το Equi Fund.

Πάντως για το Ταμείο Συμμετοχών του αναπτυξιακού νόμου, παράγοντες του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι έως τις αρχές του Φθινοπώρου θα είναι εν λειτουργία.


Σταμάτης Ζησίμου
euro2day.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα