Επιχειρήσεις Τροφίμων: Έρευνα της ΕΕ σχετικά με τα περιγράμματα των θρεπτικών χαρακτηριστικών που διατυπώνονται στα τρόφιμα

 
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 (σχετικά με τους ισχυρισμούς επί θεμάτων διατροφής και υγείας - κανονισμός NHC) θεσπίζει τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τους ισχυρισμούς για θέματα διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα.

Ισχυρισμοί Διατροφής

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων πρέπει να ακολουθούν τους εν λόγω κανόνες όταν επιθυμούν να τονίσουν τη διατροφική ή σχετική με την υγεία ωφέλεια των προϊόντων τους μέσω ισχυρισμών στην ετικέτα ή στις διαφημίσεις τους.

Οι κανόνες ισχύουν για:

ισχυρισμούς διατροφής, όπως «χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά», «υψηλή περιεκτικότητα σε εδώδιμες ίνες» ή με τη μορφή λογοτύπων και με σύμβολα (π.χ. το σύμβολο της κλειδαρότρυπας στις σκανδιναβικές χώρες)· και ισχυρισμούς υγείας, όπως «Η βιταμίνη D είναι απαραίτητη για τη φυσιολογική ανάπτυξη των οστών των παιδιών».

Ο κανονισμός NHC προβλέπει ότι το επίπεδο ορισμένων θρεπτικών ουσιών που περιέχονται σε τρόφιμα θα αποτελεί προϋπόθεση για να επιτραπεί η διατύπωση ισχυρισμών διατροφής και υγείας για τα εν λόγω τρόφιμα. Για τον σκοπό αυτό τα επονομαζόμενα «περιγράμματα θρεπτικών χαρακτηριστικών» θα ορίζουν ανώτατα επίπεδα ορισμένων θρεπτικών ουσιών όπως ανώτατα επίπεδα λιπαρών, κορεσμένων λιπαρών, άλατος και/ή ζάχαρης πάνω από τα οποία θα περιορίζονται οι ισχυρισμοί διατροφής και θα απαγορεύονται οι ισχυρισμοί υγείας.

Ο στόχος ήταν να αποφευχθεί η κατάσταση κατά την οποία ο ισχυρισμός θα συγκάλυπτε τη γενική διατροφική εικόνα ενός τροφίμου η οποία θα μπορούσε να παραπλανήσει τους καταναλωτές στην προσπάθειά τους να κάνουν υγιεινές επιλογές στο πλαίσιο μια ισορροπημένης διατροφής.

Τα «περιγράμματα θρεπτικών χαρακτηριστικών» πρέπει να καθορίζονται σε επίπεδο ΕΕ για να εξασφαλίζεται ότι οι ίδιοι κανόνες ισχύουν σε όλη την Ένωση. Ωστόσο, λόγω του πολύπλοκου χαρακτήρα των συζητήσεων που ακολούθησαν, μέχρι σήμερα δεν έχουν θεσπιστεί τα περιγράμματα θρεπτικών χαρακτηριστικών στην ΕΕ.

Ποιο είναι το αντικείμενο της έρευνας αυτής;

Η Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος το θέμα των περιγραμμάτων θρεπτικών χαρακτηριστικών και ιδίως θα εξετάσει κατά πόσον τα περιγράμματα θρεπτικών χαρακτηριστικών παραμένουν κατάλληλα για τον σκοπό τους ή αν μπορεί να εξεταστεί εναλλακτική λύση για την επίτευξη των ίδιων στόχων.

Η διαβούλευση αυτή αποτελεί ευκαιρία για την επιχείρησή σας να επηρεάσει τυχόν αναθεώρηση της νομοθεσίας σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα στο πλαίσιο του κανονισμού NHC.

Ο στόχος της παρούσας διαβούλευσης είναι να διαπιστωθεί με ποιον τρόπο ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 (κοινοτικοί κανόνες σχετικά με τη χρήση ισχυρισμών επί θεμάτων διατροφής και υγείας) επηρεάζει τις μικρότερες επιχειρήσεις του τομέα.

Η Επιτροπή επιθυμεί να ακούσει τις απόψεις των ΜΜΕ, να μάθει τις εμπειρίες τους - καλές και κακές - από την τρέχουσα κατάσταση και να ενημερωθεί για τον τρόπο συμμόρφωσής τους με τους κανόνες.

Τα σχόλια των ΜΜΕ θα βοηθήσουν την Επιτροπή να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας και πιθανώς να την τροποποιήσει.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν;

Η έρευνα αυτή απευθύνεται σε επιχειρήσεις σε κάθε τομέα / προϊόν που εμπίπτει στον ορισμό του τροφίμου.

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας το Ευρωπαικό Δίκτυο Enterprise Europe Network - Hellas καλεί όλες τις επιχειρήσεις από τον κλάδο τροφίμων, να συμμετέχουν, αφιερώνοντας λίγο χρόνο, και να αποτυπώσουν τις απόψεις τους, στην αντίστοιχη διαδικτυακή φόρμα, που θα βρείτε εδώ, μέχρι την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017. 
 

 

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα