Οι οικογενειακές επιχειρήσεις παράγουν το 70% του ΑΕΠ

Η Ευρώπη έχει περίπου 14 εκατομμύρια οικογενειακές επιχειρήσεις που παρέχουν πάνω από 60 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και παράγουν πάνω από το 70% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα όμως με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας εθνικών ενώσεων που εκπροσωπούν τις οικογενειακές επιχειρήσεις, προκύπτει ότι ένα ποσοστό 10% των αιτήσεων για κήρυξη πτώχευσης στην ΕΕ οφείλεται σε κακή διαχείριση της διαδοχής. Υπολογίζεται δε ότι μόλις το 30% των οικογενειακών επιχειρήσεων περνάει με επιτυχία στα χέρια της δεύτερης γενιάς και περίπου το 15% στην τρίτη, ενώ συνολικά μακροβιότερες καταλήγουν να είναι μόνο 3 στις 100 επιχειρήσεις.

Μιλώντας στη δημόσια ακρόαση που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) για τον ρόλο των οικογενειακών και παραδοσιακών επιχειρήσεων στην περιφερειακή ανάπτυξη της ΕΕ, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης υπογράμμισε ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν βασικό κύτταρο της εγχώριας επιχειρηματικότητας, οπότε θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την Πολιτεία η αντιμετώπιση των δυσχερειών που απορρέουν από την περιπλοκότητα των σχετικών με τη μεταβίβαση διαδικασιών και την υψηλή σε πολλές περιπτώσεις φορολογική επιβάρυνση των μεταβιβάσεων.

Ο κ. Κορκίδης θεωρεί ότι «τα οφέλη από τη μεταβίβαση είναι πολλά, καθώς τα κεφάλαια που είχε επενδύσει ο προηγούμενος ιδιοκτήτης δεν χάνονται, ενώ σε σύγκριση με την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης μεταφέρεται η συσσωρευμένη τεχνογνωσία και το πελατολόγιο στον επόμενο κάτοχο και μειώνεται το ρίσκο».


Τα προβλήματα

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργο Καββαθά, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι τριών ειδών:

Θεσμικά. Παρατηρείται ανεπαρκής ενημέρωση των ιδιοκτητών που επιθυμούν να μεταβιβάσουν την επιχείρησή τους για τις διαστάσεις του ζητήματος και τα πιθανά εμπόδια, οπότε συστήνεται η απαιτείται καθοδήγηση από ειδικούς (λογιστές, δικηγόρους).

Φορολογικά. Σε έρευνα της KPMG αποτυπώθηκε ότι η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με την υψηλότερη φορολογία στις μεταβιβάσεις οικογενειακών επιχειρήσεων (είτε λόγω θανάτου είτε λόγω δωρεάς), ενώ η ελληνική νομοθεσία δεν προβλέπει απαλλαγές από τον αναλογούντα φόρο και στις δύο αυτές περιπτώσεις. Ομως η αυξημένη φορολογία αλλά κυρίως η αβεβαιότητα σχετικά με το φορολογικό καθεστώς ωθούν μεγάλο αριθμό οικογενειακών επιχειρήσεων σε άλλες γειτονικές χώρες με ευνοϊκότερο περιβάλλον και φορολογική σταθερότητα.

Κοινωνικά/εργασιακά. Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να αναγνωρίσουν πρώτιστα τις ανάγκες σε προσωπικό και δευτερευόντως να προσελκύσουν τους κατάλληλους υποψηφίους, οπότε χρειάζονται υποδομές συμβουλευτικής και αξιολόγησης δυναμικού.


Πηγή: Έθνος

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα