4 Δεξιότητες για νέους επιχειρηματίες


Είναι αντιληπτό πως το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο και πολύπλοκο με τις προκλήσεις να αυξάνονται όλο και περισσότερο. Ταυτόχρονα, ο ανταγωνισμός στο επιχειρηματικό σκηνικό είναι αναπόφευκτος και σκληρός, με τους επιχειρηματίες να καλούνται να προσαρμοστούν και να αντιδράσουν γρήγορα στις αλλαγές και τις συνεχείς εξελίξεις.

Ειδικότερα ένας νέος επιχειρηματίας σήμερα, είναι αναγκαίο να διαθέτει ισχυρές επιχειρηματικές δεξιότητες, ώστε να καταφέρει να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες και στα εμπόδια που θα έχει να αντιμετωπίσει.
Ποιες είναι οι δεξιότητες αυτές;

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της πανευρωπαϊκής έρευνας που διεξήχθη στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «SPARKS – Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας», ορισμένες από τις κύριες δεξιότητες που αναδείχτηκαν με βάση τις απαντήσεις των ερωτηθέντων επιχειρηματιών ήταν οι εξής:

Δεξιότητες μάνατζμεντ και ηγετικές δεξιότητες


Οι νέοι επιχειρηματίες θεωρούν πολύ σημαντική την διοίκηση και την διαχείριση μιας επιχείρησης. Ειδικότερα ένας νέος επιχειρηματίας σήμερα θα πρέπει να είναι σε θέση να προγραμματίζει τις δραστηριότητες που συμβαίνουν στο εσωτερικό της επιχείρησής του, να οργανώνει, να διευθύνει, να συντονίζει και να παρακινεί το ανθρώπινο δυναμικό της ομάδας του, να διαχειρίζεται με ακρίβεια τον χρόνο του, να αναπτύσσει πνεύμα συνεργατικότητας, να επικοινωνεί το όραμα του, να εμπνέει και να ελέγχει όλες τις ενέργειες και τις δραστηριότητές της επιχείρησής του.

Δεξιότητες δικτύωσης και επικοινωνίας

Η επικοινωνία παίζει σπουδαίο ρόλο για έναν επιχειρηματία σήμερα, αφού συντελεί στο να εκφράσει τις ιδέες του με ξεκάθαρο και αποτελεσματικό τρόπο, να πείσει, να επηρεάσει, να ενθαρρύνει, να διαπραγματευτεί και να αναπτύξει διαπροσωπικές σχέσεις με ανθρώπους τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης του.

Σχεδιασμός επιχειρηματικού πλάνου και ικανότητα πρόσβασης σε χρηματοδότηση

Σύμφωνα με τους επιχειρηματίες κρίνεται πολύ σημαντική η γνώση του σχεδιασμού ενός επιχειρηματικού πλάνου που θα παρέχει μία ξεκάθαρη και κατανοητή παρουσίαση των στόχων και δραστηριοτήτων που πρόκειται να αναπτύξει η επιχείρηση. Ταυτόχρονα οι νέοι επιχειρηματίες θεωρούν πως η πρόσβαση στην χρηματοδότηση και η εξεύρεση οικονομικών πόρων είναι άκρως σημαντικοί παράγοντες, ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν την βιωσιμότητα της επιχείρησής τους.

Δεξιότητες ψηφιακού μάρκετινγκ

Οι νέοι επιχειρηματίες θεωρούν πως οι ψηφιακές δεξιότητες είναι καίριας σημασίας για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της καινοτομίας και του επαγγελματισμού. Γίνεται αντιληπτό πως η γνώση του χειρισμού των ψηφιακών εργαλείων και της τεχνολογίας είναι ζωτικής σημασίας για έναν επιχειρηματία καθώς επίσης και για την προβολή και την ανάπτυξη της επιχείρησής του.


 

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα