ΕΕΔΕ: 3 εκπαιδευτικά προγράμματα για Ανάπτυξη των Προσωπικών Ικανοτήτων τον Ιούνιο


Διαχείριση Θυμού
Email Image
Διάρκεια: 4 ώρες
Περίοδος: 27/06/2017
Ώρες Διεξαγωγής: 17:00-21:00
Κόστος: Μέλη 120€, Μη μέλη 160€
Εκπαιδευτές: Αντώνης Κατσαλής


Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αντιληφτούν ότι είναι στο χέρι τους ο έλεγχος των έντονων συναισθημάτων και να επιλέξουν πιο υγιείς τρόπους αντιμετώπισης των απειλητικών καταστάσεων.

 • Ο αυτοέλεγχος στην εργασιακή ζωή
 • Μηχανισμός του θυμού
 • Η αυτογνωσία και η σημασία της
 • Οι παγιωμένες  πεποιθήσεις και τα βαρίδια στα πόδια μας
 • Η αντιμετώπιση του δικού μας θυμού
 • Αντιμετωπίζοντας θυμωμένο άνθρωπο
 • Διαχείριση συνεργασίας με δύσκολους ανθρώπους
 • Η αποδοχή της διαφορετικότητας
 • Οι απαραίτητες επικοινωνιακές δεξιότητες για δύσκολες καταστάσεως
 • Η κατηγορηματική συμπεριφορά
 • Πώς να λέμε ΟΧΙ

Διαχείριση Χρόνου & Στρες
Email Image
Διάρκεια: 8 ώρες
Περίοδος: 19/06/2017
Ώρες Διεξαγωγής: 09:00-17:00
Κόστος: Μέλη 200€, Μη μέλη 250€
Εκπαιδευτές: Αντώνης Κατσαλής

Ο σκοπός  του σεμιναρίου  είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες:

 • Να αντιληφθούν τη σημασία της καλής διαχείρισης του χρόνου
 • Να εντοπίσουν τις προσωπικές αιτίες  απώλειας χρόνου
 • Να οπλιστούν  με  πρακτικές μεθόδους παρέμβασης για ελαχιστοποίηση των απωλειών
 • Να  ο εντοπίσουν τις ατομικές τους   αιτίες  του στρες ,με σκοπό την ενεργοποίηση και παρέμβαση στην αντιμετώπιση του μέσα από ποικιλία  τρόπων  και μεθόδων
 • Να βοηθήσουν τους συνεργάτες τους στη σωστή αξιοποίηση και  του δικού τους χρόνου
 • Η σημασία του χρόνου στην εργασία και τη προσωπική ζωή
 • Που χάνεται ο χρόνος,
 • Χρόνος και προγραμματισμός, Η  στοχοθεσία, ΕΠΕΙΓΟΝ  και ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
 • Η Ανάθεση αρμοδιοτήτων, Χρόνος και αναβλητικότητα, Χρόνος και τελειομανία
 • Πηγές και αιτίες  του Στρες, Το κύκλωμα  της δημιουργίας του στρες
 • Οι πολλαπλές  επιπτώσεις του στρες
 • Τα «τρικ» της βελτίωσης για εξοικονόμηση χρόνου
 • Αντιμετώπιση ειδικών καταστάσεων: Οι επισκέπτες, οι συσκέψεις,  η χρήση του τηλεφώνου, η συνεργασία με τη  γραμματέα, το  διάβασμα, το γράψιμο, η προσωπική οργάνωση
 • Η αυτοπειθαρχία στην αξιοποίηση του χρόνου – η προσωπική ισορροπία
 • Η πολιτική χρόνου στην επιχείρηση (συνεργάτες, άλλα τμήματα, χρόνος ¨Α¨  ποιότητας)
 • Ατομικό ημερολόγιο δραστηριοτήτων χρόνου (time log) και ανάλυση αποτελεσμάτων   
 • Τρόποι διαχείρισης του στρες στην εργασία και τη προσωπική ζωή
 • Η αξιοποίηση του χρόνου και  η ισορροπία εργασιακής και προσωπικής  ζωής
 • Συμπεράσματα και πρακτικές εφαρμογές
Συμπεριφορά & Συνεργασία
Email Image
Διάρκεια: 8 ώρες
Περίοδος: 16/06/2017
Ώρες Διεξαγωγής: 09:00-17:00
Κόστος: Μέλη 200€, Μη μέλη 250€
Εκπαιδευτές: Αντώνης Κατσαλής

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να οπλίσει αυτούς που θα το παρακολουθήσουν  με τις απαραίτητες επικοινωνιακές δεξιότητες ώστε να αντιμετωπίζουν με την καθημερινότητα με υγεία, να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά και να αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις  στον  εργασιακό χώρο .
  
 • Η σημασία της επικοινωνίας στην προσωπική και επαγγελματική ζωή
 • Συμπεριφορά και συνεργασία
 • Η αποτελεσματική ανάδραση, ανοιχτός/δεκτικός 
 • Οι προκαταλήψεις και οι πεποιθήσεις
 • Τα εμπόδια  στην επικοινωνία
 • Ενσυναίσθηση- μπαίνω στη θέση του άλλου
 • Η ανακλαστική – ενεργητική  ακρόαση και ερωτήσεις
 • Η σημασία του αυτοελέγχου και  απομάκρυνση από τη βιασύνη
 • Η έκφραση των διαφωνιών, η απομάκρυνση από την κριτική
 • Η αποτελεσματική επίλυση των συγκρούσεων
 • Η θετική κατηγορηματική συμπεριφορά (assertiveness) – τα όρια
 • Συνειδητοποίηση του τι προκαλούμε στον άλλον
 • Η αμυντικότητα  στην επικοινωνία
 • Ο σεβασμός της διαφορετικότητας και η προσαρμογή της συμπεριφοράς
 • Συνεργασία με δύσκολα άτομα
  

Το κόστος μπορούν οι εταιρίες να το καλύψουν με το 0,24% της εργοδοτικής εισφοράς που καταβάλλουν για την ενίσχυση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ.

Δήλωση Συμμετοχής


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα