Στροφή σε κερδοφορία για 21 εισηγμένες το 2016

Συνολικά 21 εισηγμένες κατάφεραν να επιστρέψουν σε κερδοφορία το 2016 από ζημίες το 2015. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό εισηγμένων την τελευταία εξαετία που επανέρχονται σε θετική τροχιά, αφήνοντας πίσω το 2015 που ήταν η χειρότερη χρονιά της επταετούς ύφεσης λόγω capital controls, δύο πρόωρων εθνικών εκλογών και ενός δημοψηφίσματος.

Οι 21 εισηγμένες εταιρείες εμφάνισαν το 2016 ενοποιημένα αθροιστικά κέρδη μετά από φόρους ύψους 130,665 εκατ. ευρώ από ενοποιημένες ζημίες μετά από φόρους ύψους 402,165 εκατ. ευρώ το 2015. Οι αιτίες της επιστροφής στην κερδοφορία ποικίλλουν από εταιρεία σε εταιρεία. Ωστόσο οι κυριότεροι παράγοντες είναι η αύξηση των πωλήσεων στο εξωτερικό, το κλείσιμο ζημιογόνων μονάδων, οι αναδιαρθρώσεις του δανεισμού που άρχισαν να αποδίδουν καρπούς και να επιφέρουν την οικονομική εξυγίανση σε αρκετές εταιρείες. Οι λόγοι που οδήγησαν τη ΔΕΗ σε κέρδη το 2016 έπειτα από βαριές ζημίες το 2015 (102,518 εκατ. ευρώ) είχαν αποκαλυφθεί από το φύλλο της «Κ» στις 8 Απριλίου 2017. Τα καθαρά κέρδη ύψους 67,5 εκατ. ευρώ που εμφάνισε η ΔΕΗ οφείλονται κυρίως στη μείωση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις κατά 512,2 εκατ. ευρώ. 

Οι επισφαλείς απαιτήσεις μειώθηκαν το 2016 στα 438,2 εκατ. ευρώ έναντι 950,4 εκατ. ευρώ το 2015, όταν στα προ κρίσης επίπεδα δεν ξεπερνούσαν τα 100 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Η μείωση των επισφαλειών στηρίχθηκε στο πρόγραμμα διακανονισμών που εφαρμόζει η ΔΕΗ, η αποτελεσματικότητα του οποίου όμως δεν μπορεί να κριθεί βραχυπρόθεσμα, αφού στηρίζεται σε 36 δόσεις (ορίζοντας τριετίας) και όπως ο ίδιος ο επικεφαλής της ΔΕΗ σημειώνει, «ένας σημαντικός αριθμός πελατών αποφεύγει να εξοφλήσει τις οφειλές του, ενώ και η εξόφληση των τρεχόντων λογαριασμών παρουσιάζει υστέρηση». Στη βελτίωση της κερδοφορίας της ΔΕΗ συνέβαλε και η μείωση των δαπανών για καύσιμα και αγορές διοξειδίου του άνθρακα κατά 342,2 εκατ. ευρώ, παράγων που είναι εξωγενής και ως εκ τούτου συγκυριακός.

Η εισηγμένη εταιρεία μετάλλων «Ελαστρον» επέστρεψε σε κέρδη, καθώς αποτυπώθηκε σε μεγάλο βαθμό η σημαντική αύξηση του επιπέδου δραστηριότητας του χαλυβουργικού τομέα του ομίλου, η άνοδος του ποσοστού των εξαγωγών καθώς και ο περιορισμός του λειτουργικού κόστους, συνέπεια της αποδοτικότητας των νέων επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό και υποδομές. Ταυτόχρονα, όπως αναφέρεται στην έκθεση της εισηγμένης, «η επωφελής χρήση των διαθέσιμων ιδίων και ξένων κεφαλαίων στην κατεύθυνση της προμήθειας πρώτων υλών και η αποτελεσματική διαχείριση αυτών, σε συνδυασμό με την εκμετάλλευση των μεταβολών της τιμής του χάλυβα διεθνώς, είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους του χαλυβουργικού τομέα και ως εκ τούτου την ενίσχυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων».

Τα αποτελέσματα της ΓΕΚ Τέρνα επηρεάσθηκαν θετικά κυρίως από τα αυξημένα κέρδη του κατασκευαστικού κλάδου. Η επιστροφή σε κέρδη για τη Lavipharm αποδίδεται στις εξαγωγές και στην αύξηση των πωλήσεων στην Ελλάδα. Στον κλάδο των ιδιωτικών κλινικών, τόσο το ΥΓΕΙΑ όσο και το Ιατρικό Αθηνών μέσα από συντονισμένες κινήσεις κατάφεραν να ξεπεράσουν τα εμπόδια του rebate, του clawback και του αυξημένου ΦΠΑ. Η ΒΙΣ επέστρεψε στην κερδοφορία μέσα από τη διακοπή ζημιογόνου μονάδας της πριν από μία διετία στη Μαγνησία. Ο όμιλος Χαλκόρ επέστρεψε το 2016 στην κερδοφορία ύστερα από πολλά χρόνια ζημιογόνων αποτελεσμάτων. Η επίδραση της αύξησης της τιμής του χαλκού διεθνώς στα αποτελέσματα του ομίλου ήταν θετική, ανερχόμενη σε 4,9 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικής το 2015, ανερχόμενης σε 14,7 εκατ. ευρώ.


kathimerini.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα