Ελινόιλ: Στα 1,2 δισ. οι πωλήσεις

Στα 1,29 δισ. ευρώ έναντι 1,02 δισ. ευρώ το 2015, ανήλθε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Ελινόιλ το 2016, καταγράφοντας αύξηση 26%. Η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση πωλήσεων διεθνούς εμπορίου όσο και στην καλή πορεία των θυγατρικών.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου το 2016 διαμορφώθηκαν σε 44,2 εκατ. έναντι 41,9 εκατ. το 2015 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €13,3 εκατ. έναντι €12,3 εκατ. το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 8%.

Αντίστοιχα τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του ομίλου (EBT) ανήλθαν σε 6,8 εκατ. έναντι 5,6 εκατ. ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη 4,8 εκατ. έναντι 3,7 εκατ.

Τα πολύ θετικά αποτελέσματα του 2016 είναι το αποτέλεσμα της τήρησης με απόλυτη συνέπεια, τριετούς επιχειρηματικού πλάνου που προέβλεπε δραστική μείωση λειτουργικών δαπανών χωρίς αποδυνάμωση της οργανωτική δομής, επιλεκτική ανάπτυξη στην εσωτερική αγορά, έλεγχο και μείωση των παρεχόμενων πιστώσεων και επέκταση δραστηριοτήτων στη διεθνή αγορά, γνωστοποιεί η διοίκηση.

Η υλοποίηση του πλάνου αυτού είχε ως αποτέλεσμα την μεγάλη αύξηση πωλήσεων, τη σημαντική ενίσχυση των μεριδίων αγοράς και την ισχυρή κερδοφορία. Η ΕΛΙΝΟΙΛ το 2016 ενίσχυσε το δίκτυο ελίν φθάνοντας τα 608 πρατήρια, διατήρησε την κορυφαία θέση που κατέχει στην εξυπηρέτηση της βιομηχανίας και αξιοποίησε την πολύ καλή σεζόν στον θαλάσσιο τουρισμό χάρη στο εκτεταμένο νησιωτικό δίκτυο πρατηρίων ελίν και την κατάλληλα διαμορφωμένη οργανωτική δομή της. Παράλληλα, με την σειρά καυσίμων Crystal προσέλκυσε ένα ευρύ φάσμα νέων πελατών και ενίσχυσε σημαντικά το προφίλ της αφού εκτός από άριστη ποιότητα καυσίμων, προσφέρει πλέον και τα κορυφαία τεχνικά χαρακτηριστικά.

Σε επίπεδο Ομίλου, η ελίν Ναυτική διατήρησε και το 2016 εξαιρετική πορεία χάρη στη βέλτιστη αξιοποίηση των 3 πλοίων της, η ελίν Τεχνική πέτυχε να αυξήσει τη ροή νέων έργων και να βελτιώσει το ήδη θετικό οικονομικό αποτελέσματα της, κόντρα στο υφεσιακό κλίμα της κατασκευαστικής αγοράς και η ελίν Σταθμοί σταθεροποίησε τα θετικά αποτελέσματα της. Τέλος, η συνδεδεμένη ελίν Βιοκαύσιμα είχε θετική συνεισφορά στο αποτέλεσμα του Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ.

Για το 2017, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον το οποίο εξακολουθεί να επηρεάζει αρνητικά την αγορά καυσίμων, η ΕΛΙΝΟΙΛ θα συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία στηριζόμενη στην ισχυρή μετοχική της σύνθεση, στη ρευστότητα που διαθέτει, στα διαφοροποιημένα καύσιμα αλλά και την υψηλή ποιότητα που προσφέρει.

Η εταιρία θα συνεχίσει τη στοχευμένη ανάπτυξη και θα διεκδικήσει μερίδια αγοράς μέσω νέων υγιών συνεργασιών χωρίς πιστωτικούς κινδύνους, διατηρώντας την κερδοφόρα πορεία της, ενώ παράλληλα αναζητά νέες ευκαιρίες σε πρωτοποριακές υπηρεσίες.

insider.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα