Πρόταση μετατροπής της Twitter σε συνεταιρισμό

Την πρόταση για τη μετατροπή της εταιρείας Twitter σε συνεταιριστικό σχήμα θα εξετάσουν τον επόμενο μήνα οι μέτοχοί της. Η ιδέα προέκυψε έπειτα από αίτημα που υπογράφηκε από 3.500 άτομα, τα οποία υποστηρίζουν τη μετατροπή του μέσου κοινωνικής δικτύωσης σε συνεταιριστική πλατφόρμα. Στις 22 Μαΐου θα διεξαχθεί η ετήσια συνέλευση της Twitter και ένα από τα θέματα της ατζέντας της θα είναι η μετατροπή της σε συνεταιριστική εταιρεία, η οποία θα ανήκει στους χρήστες της. Η πρόταση καλεί, ουσιαστικά, την Twitter «να προετοιμάσει την έκθεση για τη φύση και τη δυνατότητα πώλησης της πλατφόρμας στους χρήστες της, μέσω μιας συνεταιριστικής ή παρόμοιας δομής». Ωστόσο, η διοίκηση της εταιρείας έχει εκφράσει αντιρρήσεις σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οπότε φαίνεται απίθανο να υπερψηφιστεί μια τέτοια πρόταση στην επερχόμενη γενική συνέλευση των μετόχων. Η εν λόγω, όμως, πρόταση είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα, καθώς αντανακλά την απογοήτευση των μετόχων για την πορεία της Twitter και τη δυσκολία της να αυξήσει την κερδοφορία της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Business Insider, στο αίτημα που έχει υπογραφεί από 3.500 άτομα γίνεται αναφορά στη φήμη και στην επιρροή της εταιρείας παγκοσμίως, αλλά και στα απογοητευτικά οικονομικά στοιχεία της, τονίζοντας ότι η παρούσα δομή της δεν έχει εκτιμηθεί σωστά. Αναφέρεται, επίσης, ότι «για πολλούς από εμάς το Twitter είναι ο πιο εύκολος και πιο γρήγορος τρόπος για να μάθουμε και να διαδώσουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Προκαλεί αντιδράσεις, μεταδίδει πληροφορίες και ενεργοποιεί διάφορα κινήματα. Εντούτοις, η Wall Street εκτιμά ότι η εταιρεία έχει αποτύχει διότι δεν αποφέρει αρκετά κέρδη στους μετόχους της. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης βρίσκεται σε στάδιο πώλησης. Συνεπώς ελλοχεύει ο κίνδυνος ο νέος ιδιοκτήτης να καταστρέψει την αγαπημένη μας πλατφόρμα, είτε λόγω περιορισμένης κερδοφορίας είτε λόγω διαχείρισης της πλατφόρμας για πολιτικούς σκοπούς».

Η πρόταση που έχει τεθεί προς συζήτηση στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων αναφέρει ότι η μετατροπή της Twitter σε συνεταιριστική οντότητα «μπορεί να αποφέρει έσοδα, από τη στιγμή που εμείς ως χρήστες θα μπορούσαμε να γίνουμε συνιδιοκτήτες, κατέχοντας ποσοστό από την επιτυχημένη πλατφόρμα. Χωρίς την πίεση των επενδυτών για βραχυπρόθεσμα κέρδη, θα μπορούσαμε να διαμορφώσουμε την αξία της πλατφόρμας, κάτι που δεν δύναται εδώ και πολλά χρόνια να πραγματοποιηθεί λόγω του υφιστάμενου μοντέλου της Twitter. Θα μπορούσαμε να υιοθετούμε περισσότερους κανόνες διαφάνειας για να αποφευχθεί η κακή χρήση του Twitter. Θα μπορούσαμε να προαγάγουμε μέσω των δεδομένων της πλατφόρμας την καινοτομία. Ετσι όλοι θα επενδύαμε στην επιτυχία και στη βιωσιμότητα της Twitter. Η μετατροπή της εταιρείας σε συνεταιριστική οντότητα αποτελεί την καλύτερη επιλογή για την απόδοση εύλογου μερίσματος στους υπάρχοντες μετόχους». Η διοίκηση της Twitter, που έχει εκφράσει την αντίθεσή της, ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, ότι η παρούσα πρόταση δεν συνάδει με τα συμφέροντα της εταιρείας και των μετόχων της. Η διοίκηση εκτιμά πως και για τα διευθυντικά στελέχη η μετατροπή της εταιρείας σε συνεταιριστική οντότητα δεν θα ενισχύσει την αξία της Twitter. Τονίζεται, επίσης, ότι ως εταιρεία που διαπραγματεύεται ελεύθερα στο χρηματιστήριο, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μέτοχοι χωρίς να μεταβληθεί η δομή της εταιρείας.kathimerini.gr