ΕΕΔΕ: Professional Credit Master Diploma με έναρξη στις 5 Μαΐου

Ανέκαθεν η άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης των πιστώσεων (credit management) μιας επιχείρησης θεωρούνταν αποφασιστικής σημασίας για την υποστήριξη και ανάπτυξη των εργασιών της. Ιδιαίτερα δε σε περιόδους έντονης οικονομικής αστάθειας και χρηματοπιστωτικής αναταραχής, η διοίκηση πιστώσεων αποτελεί πλέον ένα στρατηγικό "εργαλείο" άσκησης οικονομικής και εμπορικής πολιτικής συνεισφέροντας αποφασιστικά στην επίτευξη των στόχων μια επιχείρισης.

Χώρος Διεξαγωγής 

Οι αιθουσες του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΕΕΔΕ, Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61, Κ. Πατήσια 111 44, Αθήνα.

Χρόνος Διεξαγωγής 

5 Μαΐου - 26 Ιουνίου 2017

Τα μαθήματα διεξάγονται δύο διήμερα το μήνα, Παρασκευή (17:30 - 21:30) και Σάββατο (09:00 - 17:00)

Διάρκεια προγράμματος: 56 ώρες

Δικαίωμα Συμμετοχής 

Μέλη ΕΕΔΕ: 900€
Μη Μέλη ΕΕΔΕ: 1.100€

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ειδικά εγχειρίδια γραμμένα για το πρόγραμμα, case studies και αναλυτικές παρουσιάσεις.

Το κόστος των προγραμμάτων της ΕΕΔΕ μπορούν οι εταιρίες να το καλύψουν με το 0,24% της εργοδοτικής εισφοράς που καταβάλλουν για την ενίσχυση των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ.