Το υπουργείο Οικονομίας υπόσχεται fast track για επενδύσεις

Η επίσπευση της διαδικασίας θα επιτευχθεί «με τη σημαντική διεύρυνση του αριθμού των μελών του ΕΜΠΕ και την αύξηση των προβλεπόμενων αμοιβών τους», υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Θα μειωθεί θεαματικά ο απαιτούμενος χρόνος μεταξύ υποβολής αιτήματος ελέγχου ενός επενδυτικού σχεδίου και πραγματοποίησής του, όπως υπογραμμίζει το υπουργείο Οικονομίας, σε απάντηση στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, που διαμαρτύρεται για καθυστερήσεις. 

Συγκεκριμένα, σε απάντηση του υπομνήματος που απέστειλε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος με θέμα «τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στην εξέταση και τελική έγκριση των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016», η Γενική Γραμματεία Στρατιωτικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας διευκρινίζει τα εξής:

- Ως προς τις καθυστερήσεις: Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων υποβολής επενδυτικών σχεδίων ήταν η 28η Φεβρουαρίου 2017. H αρχική προθεσμία παρατάθηκε δύο φορές, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα πολυάριθμα αιτήματα όσων υποψήφιων επενδυτών δεν προλάβαιναν να υποβάλουν, έγκαιρα και ολοκληρωμένες, τις επενδυτικές προτάσεις τους. Αυτές οι παρατάσεις αναπόφευκτα τροποποίησαν και τον αρχικό προγραμματισμό ολοκλήρωσης του ελέγχου πληρότητας και νομιμότητας των αιτήσεων.

- Ως προς το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων: Οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου καταβάλλουν εργώδεις προσπάθειες για την έγκαιρη ολοκλήρωση των απαιτούμενων προδιαγραφών του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), το οποίο, ήδη, βρίσκεται στην τελική φάση υλοποίησης.

- Ως προς το ζήτημα του χρόνου πραγματοποίησης δαπανών επί παγίων: Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων έχουν εκ του νόμου τη δυνατότητα να πραγματοποιούν επενδυτικές δαπάνες, οι οποίες μπορεί να θεωρηθούν επιλέξιμες εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί από τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στον νόμο και εντεύθεν.

- Ως προς το ζήτημα της δυνατότητας χρήσης του δικαιώματος φορολογικών απαλλαγών: Ο ν.4399/2016 (άρθρο 20 παρ. 1α) ορίζει ότι το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το αρμόδιο όργανο ελέγχου. Συνεπώς, δεν προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής, σε χρόνο προγενέστερο από τον χρόνο υλοποίησης του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου, υποβολής σχετικού αιτήματος ελέγχου και πιστοποίησης της υλοποίησης από αρμόδιο όργανο ελέγχου.

Όπως σημειώνει το υπουργείο, με τη σημαντική διεύρυνση του αριθμού των μελών του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) και την αύξηση των προβλεπόμενων αμοιβών τους, πρόκειται να μειωθεί θεαματικά ο απαιτούμενος χρόνος μεταξύ υποβολής αιτήματος ελέγχου και πραγματοποίησής του.

protothema.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα