ΕΕΔΕ: Νέο πρόγραμμα "Certificate in Managing Corporate Responsibility" από 05.05.2017

Το πρόγραμμα παρουσιάζει αναλυτικά τις τάσεις στο χώρο της Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και τα οφέλη για μια εταιρεία από την εφαρμογή τους ως εργαλείων διοίκησης νέας γενιάς.

Σκοπός του προγράμματος είναι να επισημάνει τις διαδικασίες επιτυχημένης εφαρμογής και τους τρόπους αποτελεσματικής επικοινωνίας εντός και εκτός της εταιρείας.

Χώρος Διεξαγωγής 

Οι αιθουσες του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΕΕΔΕ, Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61, Κ. Πατήσια 111 44, Αθήνα.

Χρόνος Διεξαγωγής 

Έναρξη 5 Μαΐου 2017

Τα μαθήματα διεξάγονται κάθε Παρασκευή 17:30 - 21:00 και Σάββατο 09:00 - 17:00.

Δικαίωμα Συμμετοχής 

Μέλη ΕΕΔΕ: 720€

Μη Μέλη ΕΕΔΕ: 850€

Το κόστος των προγραμμάτων της ΕΕΔΕ μπορούν οι εταιρίες να το καλύψουν με το 0,24% της εργοδοτικής εισφοράς που καταβάλλουν για την ενίσχυση των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ.

Αναλυτικές Πληροφορίες


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα