Θετικό πρόσημο στην ασφαλιστική αγορά για πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης

Το 2016 ήταν η πρώτη χρονιά από την έναρξη της κρίσης που η ασφαλιστική αγορά έκλεισε με θετικό πρόσημο (+4,6%) ανέφερε σήμερα ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ Δημήτρης Μαζαράκης.

Ο κ. Μαζαράκης, με την ευκαιρία της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΕΕ, αναφέρθηκε στον ρόλο της ασφάλισης και στο οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, που συνιστά σημαντικό τομέα της οικονομίας της χώρας. «Η ασφαλιστική αγορά προσφέρει 25.000 θέσεις εργασίας, €13 δισ. επενδύσεις, €2,5 δισ. σε αποζημιώσεις και €500 εκατ. φόρους, αποτελέσματα που μπορεί να φτάσουν πολύ υψηλότερα στο μέλλον», ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ. Ειδική αναφορά έκανε στις πρόσθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος σε παγκόσμιο επίπεδο, με κυριότερες το αυστηρότερο εποπτικό πλαίσιο, το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, την ψηφιοποίηση, τις υψηλότερες απαιτήσεις από ασφαλισμένους και μετόχους και τέλος την οικονομική αστάθεια και αβεβαιότητα.

Κύριο μέλημά μας να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών

Αναφορικά με τη στρατηγική της ΕΑΕΕ για την ελληνική αγορά ο κ. Μαζαράκης τόνισε: «Στόχος μας για το επόμενο διάστημα είναι να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος της κρίσης και να φτάσουμε και πάλι την παραγωγή στα €5,5 δισ. του 2009. Μεσομακροπρόθεσμα στοχεύουμε να φτάσουμε τα ευρωπαϊκά επίπεδα ανάπτυξης, ώστε να προσεγγίσουμε τις χώρες στις οποίες θέλουμε να μοιάσουμε. Πέραν όμως των ποσοτικών στόχων, κύριο μέλημά μας είναι να κερδίσουμε όλο και περισσότερους πολίτες που θα μας εμπιστευτούν για να προστατέψουν ό,τι είναι πολυτιμότερο για αυτούς».Tομείς ανάπτυξης προς όφελος της εθνικής οικονομίας και των ασφαλισμένων

Στη συνέχεια ανέλυσε τους τομείς της αγοράς στους οποίους θα βασιστεί κυρίως η ανάπτυξη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς:

Υγεία: Ο τομέας της υγείας έχει απεριόριστες δυνατότητες ανάπτυξης με βάση την αρχή της συμπληρωματικότητας, με συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, (ΣΔΙΤ), με τη δημιουργία και εφαρμογή κοινών ιατρικών πρωτοκόλλων, με την άρση αντικινήτρων (βλ. φόρο ασφαλίστρων 15%), ενέργειες που θα οδηγήσουν στην αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος υγείας, στην πάταξη της διαφθοράς άρα και στη σημαντική μείωση του κόστους για τον πολίτη.

Συντάξεις: Προτείνεται η δημιουργία ενός συστήματος με βάση τη διεθνή εμπειρία που θα στηρίζεται σε 3 πυλώνες. Ένα σύστημα που έχει υιοθετηθεί με επιτυχία από πολλές χώρες και βασίζεται σε διαφορετικές πηγές συνταξιοδοτικού εισοδήματος (δημόσιος - ιδιωτικός τομέας) και διαφορετικούς τρόπους χρηματοδότησης (αναδιανεμητικό - κεφαλαιοποιητικό σύστημα):

- ο 1ος πυλώνας, κρατικός, υποχρεωτικός και αναδιανεμητικός
- ο 2ος πυλώνας, ιδιωτικός, υποχρεωτικός και κεφαλαιοποιητικός, με Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και τέλος
- ο 3ος πυλώνας, ιδιωτικός, προαιρετικός και κεφαλαιοποιητικός, με κίνητρα σε Ειδικά Συνταξιοδοτικά Ασφαλιστικά Προγράμματα, έστω και αναβαλλόμενα.

Ειδικά για την ανάπτυξη των επαγγελματικών ασφαλίσεων χρειάζεται οπωσδήποτε αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου. Οι επαγγελματικές ασφαλίσεις παρότι είναι διαδεδομένες στην Ευρώπη, στην Ελλάδα δεν έχουν αναπτυχθεί, ώστε να δίνουν τη δυνατότητα στη συμπληρωματική επαγγελματική ασφάλιση να αποτελέσει αυτοτελή πυλώνα σύνταξης, με δυνατότητα συμμετοχής σε αυτόν, φορέων όπως οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Ήρθε η ώρα ο υγιής ανταγωνισμός να λειτουργήσει αποτελεσματικά ώστε οι ίδιοι οι πολίτες να επιλέγουν κάθε φορά τον φορέα που προτιμούν ανάλογα με τη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις χρεώσεις διαχείρισης, και τέλος τις αποδόσεις των επενδύσεων.

Επιπλέον, προτείνεται η δημιουργία μιας Ανεξάρτητης Αρχής η ενός Εθνικού Συμβουλίου για το συνταξιοδοτικό σύστημα το οποίο θα μελετά διαρκώς τις εξελίξεις, θα ενημερώνει τη Βουλή και τον ελληνικό λαό και τέλος θα εισηγείται τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Φυσικές καταστροφές: Ενώ κάθε 10 με 15 χρόνια, διάφορα σημεία της χώρας πλήττονται από σεισμούς ή φωτιές, δεν υπάρχει καμία πρόνοια από την πλευρά της Πολιτείας ενώ στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία η κρατική βοήθεια δεν μπορεί να καλύψει ούτε κατ’ ελάχιστο τις ανάγκες του.

Θα πρέπει να εξεταστούν λύσεις ενδεχομένως μέσω της καθολικής, υποχρεωτικής ασφάλισης, με χαμηλό ασφάλιστρο και της άρσης του αντικινήτρου του φόρου του ασφάλιστρου για τις ζημιές στις περιουσίες των πολιτών από φυσικές καταστροφές.

Επαγγελματική αστική ευθύνη: Πρέπει να εξεταστεί η ενεργοποίηση του ισχύοντος νόμου, ακολουθώντας την ευρωπαϊκή οδηγία και διευρύνοντάς την σε επαγγελματικές ομάδες που μέσω της εργασίας τους μπορεί να ζημιώσουν άλλους, σε εφαρμογή σχετικής υπάρχουσας νομοθεσίας.

Εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ανασφάλιστα οχήματα: Οι ανασφάλιστοι οδηγοί είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο. Αποτελούν απειλή για τους συνεπείς οδηγούς σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, τους επιβαρύνουν οικονομικά και στερούν φορολογικά έσοδα από το κράτος. Πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος ώστε να μην κυκλοφορεί πλέον ούτε ένα ανασφάλιστο όχημα.

Ο κ. Μαζαράκης εστίασε, επίσης, στα πεδία δράσης στα οποία θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση από την ΕΑΕΕ το επόμενο διάστημα: στην καλλιέργεια ασφαλιστικής συνείδησης, την χρηματοοικονομική εκπαίδευση των νέων, την ευρύτερη ενημέρωση του κοινού και την αναβάθμιση της πρόληψης σε όλους τους κρίσιμους τομείς (υγεία, τροχαία ατυχήματα κ.λπ.).Περισσότεροι ασφαλισμένοι, περισσότεροι εξασφαλισμένοι πολίτες

Ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ έκλεισε θέτοντας το κρίσιμο ζήτημα της συνεργασίας και της εθνικής συνεννόησης καθώς και της έμπρακτης αναγνώρισης από την Πολιτεία της συμβολής του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης στην εθνική οικονομία και κοινωνία, ώστε να πολλαπλασιαστούν οι ασφαλισμένοι άρα εξασφαλισμένοι πολίτες.


enikonomia.gr