Κρι Κρι: Καθαρά κέρδη 6,2 εκατ. για το 2016

H βιομηχανία γάλακτος Κρι Κρι δημοσίευσε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2016. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €66,41 εκ. έναντι €66,74 εκ. το 2015 (οριακά μειωμένος 0,5%).

Το περιθώριο μικτού κέρδους ενισχύθηκε σημαντικά και ανήλθε σε 38,7% (2015: 33,4%), με αποτέλεσμα το μικτό κέρδος να εμφανίζεται αυξημένο κατά €3,37 εκ., σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρήση.

Σημειώνεται ότι στην τρέχουσα χρήση, η Εταιρεία προχώρησε σε διαγραφή απαίτησης €3,03 εκ., βάσει των όρων της συμφωνίας εξυγίανσης των εταιρειών του ομίλου ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ. Από αυτή, ποσό €1,53 εκ. επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, ενώ το υπόλοιπο €1,50 εκ. επιβάρυνε τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης 2015.

Τα υπόλοιπα μεγέθη της κερδοφορίας διαμορφώνονται ως εξής:

- Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €10,99 εκ. έναντι €7,31 εκ. το 2015.
- Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €8,16 εκ., έναντι €4,29 εκ. το 2015. 
- Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε €6,24 εκ., έναντι €3,84 εκ. το 2015.

Στην ελληνική αγορά, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των πωλήσεων των επώνυμων (branded) προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό, αντισταθμίστηκε και μέρος της απώλειας πωλήσεων που επέφερε η διακοπή της συνεργασίας παραγωγής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας με τις εταιρείες του ομίλου ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ.

Έτσι, στην ελληνική αγορά παγωτού, η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία της NIELSEN παρουσίασε πτώση 11,0%, η ΚΡΙ-ΚΡΙ πέτυχε αύξηση στις πωλήσεις των τυποποιημένων επώνυμων προϊόντων κατά 10,1% και ανέβασε το μερίδιο της σε 13,0%. Η επιτυχία αυτή οφείλεται, κυρίως, στα νέα προϊόντα που λανσαρίστηκαν φέτος, σε συνδυασμό με την έντονη διαφήμιση σε όλα τα μέσα επικοινωνίας και την επέκταση της αριθμητικής διανομής του δικτύου πωλήσεων.

Επίσης, στην ελληνική αγορά γιαουρτιού που εμφανίζεται πτωτική 8,2% (στοιχεία IRI σε όγκο για τα γιαούρτια «ευρωπαϊκού τύπου»), η ΚΡΙ-ΚΡΙ κατάφερε να έχει αύξηση 11,4% στις πωλήσεις επώνυμου γιαουρτιού. Πλέον, τα πρόσφατα στοιχεία (IRI σε όγκο, 2016) κατατάσσουν την ΚΡΙ-ΚΡΙ στη 2η θέση με μερίδιο 14,2%. Ειδικότερα, στην κατηγορία των «παιδικών γιαουρτιών» η ΚΡΙ-ΚΡΙ καταλαμβάνει την 1η θέση με μερίδιο 29,5%. Θεαματική ήταν και η είσοδος στην κατηγορία των «λειτουργικών γιαουρτιών». Τα SUPER SPOON, η νέα καινοτόμα σειρά γιαουρτιών με υψηλές πρωτεΐνες και super φρούτα, το Δεκέμβριο 2016 κατέλαβαν μερίδιο αγοράς 15%, μέσα σε λίγους μήνες παρουσίας τους στα ράφια.

Τέλος, στις αγορές του εξωτερικού, οι πωλήσεις γιαουρτιού συνεχίζουν να παρουσιάζουν αλματώδη ανάπτυξη (αύξηση +34%). Το αποτέλεσμα αυτό προέρχεται από νέες συνεργασίες, αλλά και από την αξιοποίηση της δυναμικής που έχει το ελληνικό γιαούρτι στις χώρες της Δυτ. Ευρώπης που έχουμε παρουσία. Έτσι, η συμμετοχή των εξαγωγών διαμορφώνεται στο 23,6% επί των συνολικών πωλήσεων του 2016.

Η ΚΡΙ-ΚΡΙ διακρίνεται για το ανθρωποκεντρικό προφίλ της, το οποίο θεωρείται ότι συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη των εταιρικών στόχων. Πρόσφατα, η ΚΡΙ-ΚΡΙ απέσπασε το «Ειδικό» Βραβείο Αύξησης της Απασχόλησης, από τα Βραβεία «Ελληνική Αξία» του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, που αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση του έργου που συντελείται. Τη διετία 2015-2016 προσλήφθηκαν 65 νέοι εργαζόμενοι, και σήμερα η ΚΡΙ-ΚΡΙ απασχολεί συνολικά 357 εργαζομένους.

Όσον αφορά στις επενδύσεις, για την ενίσχυση της παραγωγικής υποδομής ξεκίνησε η υλοποίηση νέου τριετούς επενδυτικού σχεδίου ύψους €10 εκ. Έμφαση θα δοθεί στην αναβάθμιση του εργοστασίου γιαουρτιού και στον εκσυγχρονισμό συγκεκριμένων γραμμών παραγωγής παγωτού. Για το σχέδιο αυτό, η Εταιρεία έχει υποβάλλει αίτηση υπαγωγής του στον αναπτυξιακό νόμο ν.4399/2016.

Για τη χρήση 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,09 ανά μετοχή (2015: €0,06 ανά μετοχή). Η διανομή αυτή υπόκειται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

businessnews.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα