Αυτές είναι οι 50 εμπορικές εταιρείες με το μεγαλύτερο τζίρο στην Ελλάδα (πίνακας)

Τις εταιρίες με τον μεγαλύτερο τζίρο στην Ελλάδα για 2015, βάσει κύκλου εργασιών, παρουσιάζει η ετήσια έκδοση ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, που κυκλοφόρησε για 5η χρονιά από την Direction Business Network.

Ανθεκτικό το Εμπόριο

Από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 383 εμπορικών επιχειρήσεων που συμπεριλαμβάνονται στις 1.000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις βάσει κύκλου εργασιών το 2015 και συγκρίνοντάς τα με τα αντίστοιχα μεγέθη των ίδιων εταιρειών το 2014, προκύπτουν τα εξής:

Σε επίπεδο κύκλου εργασιών το 2015 σημειώθηκε μικρή μείωση, κατά 1,61%, με τις συνολικές πωλήσεις να ανέρχονται σε 38,26 δισ. ευρώ. Τα συνολικά μικτά κέρδη των εταιρειών κατέγραψαν άνοδο κατά 3,24% και ανήλθαν στα 6,76 δισ. ευρώ το 2015.

Το συνολικά κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 237,36 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση κατά 56,32% σε σχέση με το 2014. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στις ζημίες προ φόρων ύψους 404,93 εκατ. ευρώ που εμφάνισε η εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε. για το 2015 και επηρέασε το συνολικό αποτέλεσμα. Εάν η εν λόγω εταιρεία εξαιρεθεί, τότε προκύπτει αύξηση κερδών προ φόρων του τομέα συνολικά, κατά 13%. Να σημειωθεί ότι το 81,72% (313 εταιρείες) του δείγματος ήταν κερδοφόρες (κέρδη προ φόρων) το 2015.

Οι επιχειρήσεις είχαν συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 3,84 δισ. ευρώ και συνολικά ίδια κεφάλαια ύψους 6,67 δισ. ευρώ (-4,25% σε σχέση με το 2014). Οι συνολικές υποχρεώσεις (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες) το 2015 ανήλθαν στα 16,42 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 5,39% σε σχέση με το 2014. Το γενικό σύνολο ενεργητικού το 2015 αυξήθηκε κατά 2,41% και ανήλθε στα 23,09 δισ. ευρώ.

Ισχυροί κλάδοι του εμπορίου με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών το 2015 αναδείχθηκαν οι εξής: τα πετρελαιοειδή (22 εταιρείες) με 9,73 δισ. ευρώ, τα σούπερ μάρκετ (36 εταιρείες) με 8,83 δισ. ευρώ, ο κλάδος των φαρμάκων (φάρμακα και φαρμακαποθήκες) με 66 εταιρείες και συνολικό κύκλο εργασιών 4,13 δισ. ευρώ, τα μεταφορικά μέσα & ανταλλακτικά (34 εταιρείες) με 2,16 δισ. ευρώ, τα τρόφιμα (39 εταιρείες) με 2,14 δισ. ευρώ, οι Η/Υ - μηχανές γραφείου (20 εταιρείες) με 1,30 δισ. ευρώ, η ένδυση-υπόδηση (23 εταιρείες) με 1,26 δισ. ευρώ, τα προϊόντα καπνού (15 εταιρείες) με 1,15 δισ. ευρώ και οι οικιακές επαγγελματικές συσκευές (12 εταιρείες) με 1,05 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία προέρχονται από την ετήσια έκδοση ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, που κυκλοφόρησε για 5η χρονιά από την Direction Business Network.


businessnews.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα