Πόσο μειώθηκε ο τζίρος των ελληνικών επιχειρήσεων το 2015

Μείωση του τζίρου αλλά αύξηση της κερδοφορίας εμφάνισαν το 2015 οι ελληνικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την ετήσια ανάλυση της ICAP Group για το σύνολο του εταιρικού τομέα στην Ελλάδα.

Ο κύκλος εργασιών χωρίς τον χρηματοπιστωτικό τομέα περιορίστηκε κατά 2,8% στα 128 δισ. ευρώ, καθώς υποχώρηση σημείωσαν οι πέντε από τους εννέα ευρύτερους κλάδους του εταιρικού τομέα. Την εντονότερη μείωση εμφάνισαν ο τομέας της Μεταποίησης (-8,2%) και των Ορυχείων-Λατομείων (-5,8%).

Αντίθετα, τέσσερις κλάδοι είχαν αυξημένες πωλήσεις, με την υψηλότερη αύξηση να προέρχεται από τους τομείς των Ξενοδοχείων-Εστιατορίων (4,1%) και της Γεωργίας-Αλιείας (3,1%).

Όσον αφορά στα συνολικά αποτελέσματα, υπήρξε σημαντική περικοπή του κόστους πωλήσεων, γεγονός που είχε ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο στο επίπεδο του μικτού αποτελέσματος. Τα συνολικά μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 8,9%, ανερχόμενα σε 27,1 δισ. ευρώ το 2015, ενώ το σχετικό περιθώριο διευρύνθηκε σε 21,2%, από 18,9% το προηγούμενο έτος.

Οι μεταβολές αυτές οδήγησαν σε δραστική αύξηση (66,3%) του λειτουργικού αποτελέσματος και τελικά στην ανάκτηση της κερδοφορίας του εταιρικού τομέα. Πράγματι, το έτος 2015 αποτέλεσε το ορόσημο που σηματοδότησε την εντυπωσιακή επάνοδο στην κερδοφορία και το τέλος μιας παρατεταμένης περιόδου συσσώρευσης ζημιών, με εγγραφή κερδών (προ φόρων) ύψους 2,1 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά τους επί μέρους κλάδους του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, όλοι πλην ενός κατέστησαν κερδοφόροι το 2015. Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στα κέρδη είχαν ο κλάδος της Μεταποίησης, του Εμπορίου και των Λοιπών Υπηρεσιών. Στην άλλη πλευρά, ο μοναδικός ζημιογόνος κλάδος το 2015 ήταν αυτός των Ορυχείων-Λατομείων.

Ο παράγοντας που συνέβαλε καθοριστικά στη βελτίωση του συνολικού καθαρού αποτελέσματος ήταν κυρίως οι 1.653 επιχειρήσεις, οι οποίες από ζημιογόνες το 2014 μετατράπηκαν σε κερδοφόρες το 2015, ενισχύοντας το αποτέλεσμα των 8.172 επιχειρήσεων, οι οποίες ήταν κερδοφόρες και τα δύο χρόνια.

Ενδεικτικά, το περιθώριο μικτού κέρδους αυξήθηκε κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες, ανερχόμενο σε 21,2% το 2015, ενώ το περιθώριο καθαρού κέρδους ανήλθε σε 1,65%. Σε κλαδικό επίπεδο το υψηλότερο περιθώριο μεικτού κέρδους το 2015 είχαν οι κλάδοι Ξενοδοχείων-Εστιατορίων και Μεταφορών-Επικοινωνιών.

Περαιτέρω, εντυπωσιακή ήταν η βελτίωση του δείκτη της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων του συνόλου των εταιρειών, ο οποίος ανήλθε σε 2,7% το 2015, από 0,2% το προηγούμενο έτος. Σε κλαδικό επίπεδο, θετικούς δείκτες εμφάνισαν οι οκτώ από τους εννέα επί μέρους κλάδους. Ο υψηλότερος δείκτης αφορά τον κλάδο της Γεωργίας-Αλιείας, ενώ ακολουθεί (με μεγάλη διαφορά) η Μεταποίηση.

Διαφορετικές ήταν ωστόσο οι επιδόσεις όσον αφορά στην κατανομή της αποδοτικότητας κατά μέγεθος επιχείρησης. Το 2015 ο υψηλότερος δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων καταγράφηκε στις μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (με προσωπικό 10-49 και 50-249 ατόμων αντίστοιχα).


enikonomia.gr