Σε εκκρεμότητα 15 προγράμματα ΕΣΠΑ

«Σκουριάζουν» τα δύο βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία για την τόνωση της επιχειρηματικότητας, ο αναπτυξιακός νόμος και τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Είναι ενδεικτικό πως μόλις ένα από τα δεκαέξι προγράμματα επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ που είχε κοινοποιήσει το υπουργείο πως θα προκηρυχθούν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2017, «άνοιξε», τελικά, για υποβολή αιτήσεων.

Τα 15 προγράμματα ΕΣΠΑ που εκκρεμεί η προκήρυξή τους:

1.«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (β’ κύκλος)

2.«Νεοφυής Επιχειρηματικότητας» (β’ κύκλος)

3.«Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» (β’κύκλος)

4.«Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

5.«Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας υφιστάμενων και νεοϊδρυόμενων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.)

6.«Αναβάθμιση εταιρειών franchising»

7.«Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση)»

8.«Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων Συνεργατικών Σχηματισμών ΜμΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

9.«Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας»

10.«Αναβάθμιση Μεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

11.«Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση ΜΜΕ»

12.«Ενίσχυση Νεοφυών Επιχειρήσεων για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτόμων ιδεών (Τεχνοβλαστοί Startup-Spin off/Spin out)»

13.«Δημιουργία Θερμοκοιτίδων για την ενίσχυση startup στις ΤΠΕ στον τομέα παροχής υπηρεσιών και διαδικασιών στη Δημόσια Διοίκηση»

14.«Πολιτισμός, Πολιτιστική Κληρονομιά, Επιστήμη και Τεχνολογία»

15.«Βιομηχανικά και Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά»Πηγή: Ελεύθερος Τύπος