Ρευστότητα 100 εκατ. από την ΕΤΕπ στην Alpha Bank

Περί τα 100 εκατ. ευρώ άντλησε σήμερα η Alpha Bank από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ενεργοποιώντας τη σχετική σύμβαση χρηματοδοτήσεως που υπεγράφη τον περασμένο Δεκέμβριο με στόχο τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Το πρόγραμμα που είναι σε συνεργασία με την ΕΤΕπ προσφέρει αποτελεσματικές και ευέλικτες χρηματοδοτικές λύσεις, στηρίζοντας την επενδυτική δραστηριότητα των επιχειρήσεων στο εγχώριο απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον. Το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο ρευστότητας, που ήδη προσφέρεται στους πελάτες της Alpha Bank, διασφαλίζει τη χρηματοδότηση και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, παρέχοντας ευελιξία, προνομιακούς όρους και ταχύτητα στη χρηματοδότηση αναγκών σε κεφάλαια κινήσεως και επενδυτικών σχεδίων.

Παράλληλα, ενισχύοντας την προσπάθεια για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η Alpha Bank συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων «Δεξιότητες και θέσεις απασχoλήσεως - Επενδύσεις για τους νέους», μέσω της οποίας παρέχονται κίνητρα στις επιχειρήσεις να διευρύνουν το πεδίο των δραστηριοτήτων τους προσλαμβάνοντας νέους εργαζόμενους ηλικίας έως 25 ετών, μειώνοντας περαιτέρω το κόστος δανεισμού τους.
 
kathimerini.gr