Συμφωνία συνεργασίας ΔΕΘ-Helexpo με ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Σε συμφωνία προχώρησαν σήμερα η ΔΕΘ-Helexpo και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), με την υπογραφή σχετικού μνημονίου συνεργασίας με σκοπό την ανάπτυξη συνεργειών και την καλύτερη δυνατή προώθηση των δραστηριοτήτων τους. Από την πλευρά του εθνικού εκθεσιακού φορέα το μνημόνιο υπέγραψαν ο πρόεδρος, κ. Τάσος Τζήκας και ο διευθύνων σύμβουλος, κ. Κυριάκος Ποζρικίδης, ενώ από την πλευρά του ΤΕΕ/ΤΚΜ ο πρόεδρος, κ. Πάρις Μπίλλιας.

Η συνεργασία των δύο πλευρών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων τεχνικού, οικονομικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου ή άλλου σχετικού με τις δράσεις τους. Επίσης, το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα συμμετέχει σε εκθέσεις ή εκδηλώσεις της ΔΕΘ-Helexpo, θα ενημερώνει τα μέλη του για αυτές μέσω των ενημερωτικών του εκδόσεων, ενώ μαζί με τον εθνικό εκθεσιακό φορέα θα προχωρούν στη διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων ποικίλων αντικειμένων. Παράλληλα, το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα ενημερώνεται για σημαντικά αναπτυξιακά έργα της ΔΕΘ-Helexpo, όπως είναι για παράδειγμα η ανάπλαση του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης και θα συμμετέχει με ρόλο τεχνικού συμβούλου στην παρακολούθηση των μελετών και έργων.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ αποτελεί τον τεχνικό σύμβουλο της Πολιτείας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον οργανισμό των Διπλωματούχων Μηχανικών και έναν από τους σημαντικότερους φορείς της πόλης και της Περιφέρειας. Το έργο του περιλαμβάνει πολυποίκιλες δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων είναι και η αξιοποίηση της τεχνικής και της τεχνολογίας για την αυτοδύναμη

οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, η ενημέρωση των πολιτών, αλλά και η μελέτη και γνωμοδότηση για θέματα αναπτυξιακά, επιστημονικά, τεχνικά και τεχνικοοικονομικά της αρμοδιότητάς του.

«Η συνεργασία αυτή έρχεται να σηματοδοτήσει τον σημαντικό ρόλο που παίζει το ΤΕΕ/ΤΚΜ στον σχεδιασμό των υποδομών της πόλης και με δεδομένο το μεσοπρόθεσμο σχέδιο μας για την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου θέλουμε να συμβάλλει με την εμπειρία του και την τεχνική του επάρκεια» σημείωσε κατά την υπογραφή του μνημονίου ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, κ. Τάσος Τζήκας.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, κ. Πάρις Μπίλλιας, τόνισε πως πρόθεση του Επιμελητηρίου είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, αλλά και της Έκθεσης, υπογραμμίζοντας πως η ΔΕΘ αποτελεί κομβικό αναπτυξιακό σημείο για την πόλη. Σημείωσε μάλιστα πως στόχος του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι να συμμετάσχει στον μεγαλόπνοο σχεδιασμό για την αξιοποίηση του οικοπέδου της ΔΕΘ-Helexpo. Επίσης υπογράμμισε την ανάγκη εκπροσώπησης του ΤΕΕ/ΤΚΜ και στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Με τη σειρά του ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-Helexpo, κ. Κυριάκος Ποζρικίδης, ανέφερε πως το μνημόνιο συνεργασίας θα ενεργοποιηθεί άμεσα με την δημιουργία επιτροπής παρακολούθησης του ειδικού χωροταξικού σχεδίου της Έκθεσης.

Η επίτευξη συνεργασιών με φορείς της Θεσσαλονίκης αποτελεί σταθερή στρατηγική για τη ΔΕΘ-Helexpo, με στόχο την παραγωγή πολλαπλασιαστικών οφελών για την τοπική κοινωνία και οικονομία.